Afvalcontainers

Huishoudens die beschikken over een tuin krijgen van de gemeente een afvalcontainer met een grijs deksel voor het restafval (RST), een container met een groen deksel voor het groente-, fruit- en tuinafval (GFT) en een container met een blauw deksel voor oud papier en karton (OPK).
Plastic, metaal en drankkartons zamelen we (nog) niet apart in. Dit biedt u samen met het restafval aan. De afvalverwerker haalt dit er achteraf uit via een nascheidingsinstallatie, zodat het niet verbrandt maar alsnog hergebruikt wordt.

Leging afvalcontainers

Op de afvalkalender of op www.mijnafvalwijzer.nl staat op welke dagen de afvalcontainers worden geleegd. Zet de container dan voor 07.30 uur buiten. Er geldt een maximum gewicht van 80 kg.

Afvalcontainer niet geleegd

U kunt contact opnemen met Aconov als uw afvalcontainer niet geleegd is. U kunt dit melden bij de Aconov helpdesk: 0800 222 41 11.

Vermissing afvalcontainer

Meld vermissing van uw afvalcontainer zo snel mogelijk bij Aconov zodat ze de chip aan de container kunnen blokkeren. De chip aan de container heeft een unieke code die is gekoppeld aan uw adresgegevens.
U kunt melding doen via www.aconov.nl of bij de Aconov helpdesk: 0800 222 41 11. U ontvangt zo snel mogelijk kosteloos een nieuwe container.

Beschadigde afvalcontainer

Is uw afvalcontainer beschadigd? Neem dan contact op met Aconov via www.aconov.nl of tel. 0800 222 41 11 voor reparatie of omwisseling van de container.

Aanvraag extra afvalcontainer

U kunt een extra afvalcontainer aanvragen voor alleen restafval of GFT. U kunt maximaal 1 extra container per afvalsoort aanvragen. De container kunt u aanvragen bij de firma Aconov via www.aconov.nl of tel. 0800 222 41 11.

Voor vragen of klachten over afval neemt u contact op met:
Aconov
T. 0800 222 41 11
E. info@aconov.nl

Milieupas

Bij verhuizing levert u de pas in bij de balie van het gemeentehuis of het milieupark/grondstoffenstation. Wanneer u geen milieupas heeft, kunt u een nieuwe aanvragen via Aconov. De helpdesk van Aconov is te bereiken via: 0800 222 41 11.