Ondergrondse afvalinzameling

In de Vesting Elburg en op enkele plaatsen buiten de Vesting wordt restafval (ondergronds) en groente-, fruit- en tuinafval (bovengronds) ingezameld. Dit gebeurt door middel van een inzamelsysteem. Voor het kunnen gebruikmaken van het inzamelsysteem heeft elk huishouden een milieupas.

Milieupas

Bij verhuizing levert u de pas in bij het milieupark/grondstoffenstation of de balie van het gemeentehuis. Wanneer u geen milieupas heeft, kunt u een nieuwe aanvragen via Aconov. De helpdesk van Aconov is te bereiken via: 0800 222 41 11.

GFT container Vesting

Op verzoek kunnen bewoners van de Vesting een GFT container aanvragen. Deze dient u, buiten het tijdstip van lediging, uit het zicht te plaatsen ter verbetering van het aanzien van de Vesting. Het legen van de GFT container vindt eenmaal per twee weken plaats op de volgende locaties:

  • ’t Schootsveld,
  • Nunspeterweg uitgang Vesting,
  • Jos Lussenburgplein.

Op de locaties geeft een tegel met een container erop de plek aan.

Op www.mijnafvalwijzer.nl kunt u de data voor de inzameling bekijken.

Storing container

Is er een storing? Meld deze bij de gemeente, tel. 0525 688 688. U kunt uw afval tijdelijk kwijt bij een andere (ondergrondse of bovengrondse) container. Werkt deze ook niet? Dan is uw milieupas waarschijnlijk defect. Neem contact op de helpdesk van Aconov via: 0800 222 41 11.

Bij een storing mag u geen afval bij de ondergrondse of bovengrondse container zetten. Dit is strafbaar.