Ondernemerschap

Kwaliteitsteam

Als u als recreatieondernemer bezig bent met het ontwikkelen van een toekomstperspectief, kunt u het kwaliteitsteam van Vitale Vakantieparken inzetten voor ondersteuning. Zij kunnen advies geven over mogelijke innovaties, kostenbesparingen en positionering. Het kwaliteitsteam adviseert over ontwikkelmogelijkheden, maar ook over sociale vraagstukken die kunnen spelen op het vakantiepark. Meer informatie hierover kunt u vinden op www.vitalevakantieparken.nl/programma/kwaliteitsteam/

Workshops

Er zijn een aantal aandachtspunten en thema’s die kunnen helpen bij het vitaliseren van uw vakantiepark. Vanuit het programma Vitale Vakantieparken worden af en toe workshops aangeboden aan recreatieondernemers. Hiervoor kunt u contact opnemen via het contactformulier www.vitalevakantieparken.nl/contact/

Ook kunt u het aanbod raadplegen op de website www.vitalevakantieparken.nl/nieuws/agenda/

(Brand)veiligheid

Belangrijke thema’s voor de toekomst van vakantieparken zijn veiligheid en brandveiligheid. Op onderstaande pagina’s staat meer informatie over hoe om te gaan met deze thema’s op je vakantiepark. Hier worden de belangrijke partijen benoemd die hierbij betrokken zijn. Daarnaast staan er handreikingen voor recreatieondernemers om de veiligheid en brandveiligheid op het park te verbeteren.

vitalevakantieparken.nl/programma/domeinen/veiligheid/
vitalevakantieparken.nl/themas/brandveiligheid/

Handreikingen en stappenplannen

Op de website www.vitalevakantieparken.nl/downloads/kunt u handreikingen en stappenplannen vinden die u kan gebruiken bij het opstellen van een parkplan. Deze publicaties kunt u als recreatieondernemer gebruiken als ondersteuning voor het opstellen van een parkplan. Dit gaat over onder andere doelgroepen, duurzaamheid en kwaliteitsverbeteringen.