Tijdelijke bewoning (recreatieondernemer)

Op 1 december 2023 is de beleidsregel tijdelijke bewoning recreatiewoningen vakantieparken van de gemeente Elburg in werking getreden. Hiermee geeft gemeente Elburg de (financiële) ruimte aan recreatieondernemers om investeringen te doen in het park om deze vitaal te houden of maken. Totdat er een structurele oplossing is voor de acute opvang van spoedzoekers, zullen recreatiewoningen op vakantieparken ingezet worden voor tijdelijke bewoning. 

Melding tijdelijke bewoning recreatiewoning

Voorwaarden

Voor de tijdelijke bewoning op vakantieparken gelden een aantal voorschriften voor de recreatieondernemer:

  • Gemeente en recreatieondernemer maken afspraken over het maximaal aantal objecten dat ingezet wordt voor tijdelijke bewoning. Hiervoor geldt een richtlijn voor maximaal 20% van het totaal aantal eenheden.
  • Alleen eenheden van de parkeigenaar zelf mogen worden ingezet. Bij volledig uitgeponde parken kan de VvE één gezamenlijk plan indienen.
  • Recreatieondernemer is verantwoordelijk voor het aanvragen van een omgevingsvergunning voor de tijdelijke bewoning. 
  • Recreatieondernemer geeft jaarlijks een jaarverslag waaruit blijkt hoe de middelen zijn ingezet voor kwaliteitsverbetering. Dit hoeft geen inzicht in bedrijfsgegevens te zijn, maar kan ook bijvoorbeeld foto’s van nieuwe voorzieningen of verbeteringen zijn.

Voor een overzicht voor de voorwaarden voor de tijdelijke bewoner, kunt u de pagina Tijdelijke bewoning (bewoner)  raadplegen. Voor het complete overzicht van de voorwaarden bezoek overheid.nl

Aanpak

Stappenplan recreatieondernemer

  1. Vul het parkplan in. Selecteer welke recreatiewoningen u beschikbaar wil stellen voor tijdelijke bewoning. 
  2. Vraag een omgevingsvergunning aan met het parkplan. Gemeente Elburg toetst het parkplan aan de voorwaarden van de beleidsregel.
  3. Communiceer op eigen wijze naar potentiële tijdelijke bewoners over de beschikbaarheid. 
  4. Als er een overeenkomst is gesloten met een tijdelijke bewoner vult de tijdelijke bewoner het aanmeldformulier in bij de gemeente.