Onderwijs

Informatie over onder andere het onderwijsaanbod, leerplicht en leerlingenvervoer.

 • Onderwijsaanbod

  Wij willen dat alle leerlingen, zo dicht mogelijk bij huis, naar school kunnen. Dat zij een plek krijgen op een school die past bij hun kwaliteiten en mogelijkheden. Uitgangspunt daarbij is: gewoon als het kan, speciaal als het moet.

 • Schoolkosten, bijdrage

  Als uw kind jonger dan 18 jaar is en op een voltijdsopleiding in het mbo, vavo of particulier voortgezet onderwijs zit, dan kunt u een tegemoetkoming in de schoolkosten aanvragen bij de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO).

 • Leerplicht

  Vanaf hun 5e levensjaar zijn alle jongeren in Nederland leerplichtig. Kinderen zijn verplicht om vanaf de eerste dag in de maand na hun 5e verjaardag naar school te gaan.

 • Vrijstelling van leerplicht aanvragen

  Als uw kind door psychische of lichamelijke klachten geen onderwijs kan volgen kunt u voor uw kind vrijstelling van de leerplicht aanvragen.

 • Volledige leerplicht en kwalificatieplicht

  Alle kinderen in Nederland van 5 tot en met 16 jaar oud zijn leerplichtig. Zij moeten dan verplicht naar school. Dit heet volledige leerplicht.

 • Bekostiging leerlingenvervoer aanvragen

  Als uw kind niet zelfstandig naar school kan, door bijvoorbeeld een handicap of doordat de school ver weg ligt, dan kunt u leerlingenvervoer aanvragen.

 • Maatschappelijke stage

  Met een maatschappelijke stage ga je vrijwillig aan de slag op een leuke werkplek en vergroot je je maatschappelijke betrokkenheid.