Leerplicht

Vanaf hun 5e levensjaar zijn alle jongeren in Nederland leerplichtig. Dat betekent dat kinderen vanaf de eerste schooldag in de maand na hun 5e verjaardag verplicht zijn om naar school te gaan. De meeste kinderen gaan vanaf hun vierde verjaardag naar school, maar dat is geen verplichting. De leerplichtwet geldt tot het eind van het schooljaar waarin de jongere 16 jaar wordt. Het doel hiervan is om schooluitval terug te dringen en het behalen van een diploma aan te moedigen.

Kwalificatieplicht

Hebben jongeren na hun 16e nog geen startkwalificatie behaald? Dan hebben ze de plicht om onderwijs te volgen tot zij deze kwalificatie hebben behaald. Een startkwalificatie is een diploma op minimaal mbo-2, havo- of vwo-niveau. Met een startkwalificatie hebben jongeren meer kans op het vinden van een baan. De kwalificatieplicht is een onderdeel van de Wet op de Regionale Meld- en Coördinatiepunt (RMC).

In de gemeente Elburg wordt de Leerplichtwet en de Wet op de Regionale Meld- en Coördinatiepunt uitgevoerd door Leerlingzaken Noord-Veluwe in Harderwijk.

Verlof en verzuim

De Leerplichtwet regelt o.a.dat kinderen elke dag naar school moeten. In sommige gevallen kan verlof aangevraagd worden. U kunt terecht bij Leerlingzaken Noord-Veluwe in Harderwijk voor:

  • aanvragen van verlof 
  • vrijstelling
  • voor informatie over spijbelen 
  • het aanmelden van verschillende soorten verzuim