Hulp bij laag inkomen

Informatie vooraf

Met dit formulier kunt u voor een aantal regelingen berekenen of u hiervoor in aanmerking komt. Het gaat om de collectieve zorgverzekering via de gemeente Elburg, de compensatie van het eigen risico van de zorgverzekering en het volwassenen en kindpakket.

Door de vragen te beantwoorden, krijgt u een overzicht van regelingen waar u waarschijnlijk voor in aanmerking komt. Daar kunt u dan per regeling een aanvraag voor indienen. 

U heeft de volgende gegevens nodig: 

  • Uw netto inkomen per maand (wat u elke maand ontvangt aan uitkering of salaris). 
  • Uw vermogen (spaargeld, beleggingen etc bij elkaar opgeteld).

De gemeente Elburg heeft nog meer regelingen voor mensen met een laag inkomen. Deze hebben andere voorwaarden, waardoor ze niet in dit formulier zijn opgenomen.

Die andere regelingen vindt u op de pagina Extra's bij laag inkomen.  

Als u meer informatie wilt, kunt u contact opnemen met het Sociaal Financieel Trefpunt. We kijken graag met u mee wat er in uw situatie mogelijk is.

Aan de uitkomsten van dit formulier kunt u geen rechten ontlenen. Als u twijfelt of de uitkomst voor uw situatie klopt, kunt u contact opnemen met het Sociaal Financieel Trefpunt.