Toekomstbestendig Wonen Lening

Woont u in een eigen koopwoning? Dan kunt u tegen een aantrekkelijke rente geld lenen om uw woning duurzaam en toekomstbestendig te maken. U kunt hiermee bijvoorbeeld uw woning isoleren, uw badkamer op de begane grond plaatsen of asbest uit uw woning verwijderen.

U kunt de lening digitaal aanvragen. U moet hiervoor inloggen met DigiD.

Aanvraag Toekomstbestendig wonen lening

Met de lening is het mogelijk investeringen te doen voor:

 • Energiemaatregelen, zoals plaatsen van zonnepanelen, isoleren van de woning etc.
 • Ingrepen om uw woning levensloopbestendig te maken, zoals aanbrengen traplift, realisatie van een slaapkamer en badkamer op de begane grond etc.
 • Asbestsanering
 • Funderingsherstel

Bekijk de inspiratielijst met maatregelen die in aanmerking komen voor de Toekomstbestendig Wonen Lening. Voor alle leningen geldt dat er minimaal één energiemaatregel toegepast moet worden. Deze en alle andere spelregels vindt u terug in de Verordening Toekomstbestendig Wonen Elburg

Welke leenvormen zijn er? 

Hieronder staan de verschillende leenvormen genoemd. De vermelde rentepercentages en bedragen hebben peildatum 2020. Wij raden u aan om vooraf met een financieel adviseur over uw financiële mogelijkheden te praten. 

Consumptieve lening 

 • Minimaal € 2.500,- en maximaal € 30.000,- voor maatregelen die de woning toekomstbestendig maken. 
 • Minimaal € 2.500,- en maximaal € 50.000,- voor ‘nul op de meter’ woningen, het aardgasvrij maken van woningen of asbestsanering in combinatie met zonnepanelen of andere vormen van verduurzaming. 
 • Rente 1,6%. 
 • Geen afsluitkosten. 
 • Looptijd bij een leenbedrag t/m € 15.000,- is 10 jaar. 
 • Looptijd bij een leenbedrag vanaf € 15001,- is 15 jaar. 
 • Maximale leeftijd aanvragen is 75 jaar. 
 • Annuïtaire lening. 

Hypothecaire lening 

 • Minimaal € 2.500,- en maximaal € 50.000,- voor maatregelen die de woning toekomstbestendig maken. 
 • Looptijd bij een leenbedrag tot en met € 25.000,- is 10 jaar. 
 • Looptijd bij een leenbedrag vanaf € 25.001,- is 20 jaar. 
 • Rente 1,6% bij 10 jaar. 
 • Rente 1,8 % bij 20 jaar. 
 • Afsluitkosten € 850,-. Deze kosten kunnen worden meegefinancierd. 
 • Geen leeftijdsbeperking. 
 • Annuïtaire lening. 

Verzilverlening 

 • Hypothecaire lening minimaal € 2.500,- en maximaal € 50.000,- voor maatregelen die de woning toekomstbestendig maken. 
 • Looptijd 75 jaar, maximaal 40 jaar rentedragend. 
 • Rente 1,7%. 
 • Afsluitkosten € 500,-. Deze kosten kunnen worden meegefinancierd. 
 • Minimale leeftijd 10 jaar voor de wettelijke AOW-leeftijd (58+), geen maximum leeftijd. 
 • Geen maandlasten, besteedbaar inkomen blijft gelijk. 
 • Tot 80% van de WOZ-waarde, inclusief andere hypothecaire leningen. 

Maatwerklening 

 • Hypothecaire lening minimaal € 2.500,- en maximaal € 50.000,- voor funderingsherstel, asbestsanering en energiemaatregelen. 
 • Looptijd maximaal 30 jaar. 
 • Rente 1,7 %. 
 • Geen leeftijdsbeperking. 
 • Eerste 3 jaar geen maandlasten, vervolgens maandlasten naar draagkracht. Periodiek vindt er een inkomenstoets plaats om te beoordelen of er meer betaald kan worden. 
 • Restschuldgarantie provincie / gemeente. 
 • Alleen als u niet in aanmerking komt voor een van de andere leenvormen. 
 • Afsluitkosten € 950,-. Deze kosten kunnen worden meegefinancierd. 

Hoe vraagt u de lening aan? 

 1. Dien het aanvraagformulier met de benodigde bijlagen, zoals offertes of kostenramingen in bij de gemeente. 
 2. De gemeente beoordeelt binnen 8 weken of u en/of uw investeringsmaatregelen voldoen aan de voorwaarden die de gemeente heeft vastgesteld. 
 3. Wanneer de aanvraag wordt toegewezen, ontvangt u een toewijzingsbrief waarmee u de lening kunt aanvragen bij het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting (SVn). 
 4. SVn voert een krediettoets uit. Bij een positieve beoordeling ontvangt u een offerte van SVn. U ondertekent de offerte en stuurt deze retour aan SVn. De lening gaat direct in. In geval van een negatieve beoordeling ontvangt u een afwijzing van SVn. 

Let op: u mag pas beginnen met het uitvoeren van de maatregelen nadat u de offerte van SVn heeft ondertekend en retour heeft gestuurd.

Facturen declareren 

De lening wordt verstrekt vanuit een bouwdepot. Dat betekent dat facturen door middel van declaraties worden uitbetaald. U ‘krijgt’ het geleende bedrag dus niet in een keer op uw rekening gestort. De facturen dient u in bij SVn.

Advies over duurzaamheidsmaatregelen

Voor advies over het treffen van duurzaamheidsmaatregelen kunt u terecht bij het Duurzaamheidsloket Noord-Veluwe. Met hulp van de energiecoaches en energieadviseurs van het loket krijgt u een goed beeld van de mogelijkheden om uw woning optimaal te verduurzamen.