Aanvraag Toekomstbestendig wonen lening

Voortgang: 0%.

Informatie vooraf

U moet bij deze aanvraag bijlagen meesturen. Let op dat u vooraf de bewijsstukken opslaat op uw computer. U moet deze namelijk meesturen met dit formulier.

Bij dit formulier stuurt u in elk geval één van de volgende bijlagen mee: 

  • Offerte 
  • Begroting 
  • Kostenopbouw 
  • Plan van aanpak 
  • Koopovereenkomst: als u gaat verhuizen naar de woning waar u de maatregelen wilt uitvoeren.