Inspiratielijst Toekomstbestendig Wonen Lening Elburg

Duurzaamheidsmaatregelen

Tot de duurzaamheidsmaatregelen zoals bedoeld in de verordening Toekomstbestendig Wonen Lening Elburg behoren in ieder geval:

 • Dakisolatie
 • Gevelisolatie
 • Spouwmuurisolatie
 • Vloerisolatie
 • Isolatieglas (HR++ of HR+++)
 • Isolatiekozijn (U-waarde van maximaal 1,2)
 • Warmtepompsysteem (alleen installaties die voor de Investeringssubsidie duurzame energie (ISDE) in aanmerking komen)
 • Warmtepompboiler / Combinatiewarmtepomp (tap)
 • WTW voor ventilatie
 • Zonnepanelen (PV-cellen/ PV-folie)
 • Zonnecollectoren / Zonneboiler
 • LTV (Lage temperatuur verwarming)
 • Douche WTW
 • Vraag- / Druk- / CO2 gestuurde ventilatieroosters
 • Groen dak
 • Laadpalen

Ook andere duurzaamheidsmaatregelen die naar het oordeel van het college aantoonbaar bijdragen aan het verduurzamen van de woning komen in aanmerking.

Levensloopbestendige maatregelen

Tot de maatregelen zoals bedoeld in de verordening Toekomstbestendig Wonen Lening die bijdragen aan het levensloopbestendig maken van woningen behoren in ieder geval:

 • Het beter toegankelijk maken van badkamer/toilet/slaapkamer/woonkamer/keuken.
 • Het realiseren van een echte nultredenwoning door een slaapkamer en badkamer op de begane grond te realiseren bij een eengezinswoning.
 • Het verbouwen van de woning waardoor de maatvoering van woonkamer/slaapkamer/keuken/badkamer/toilet gaan voldoen aan de eisen om rolstoeltoegankelijk te zijn en ook de toegankelijkheid van de woning vergroot.
 • Technologische maatregelen ter vergroting van het wooncomfort (domotica).
 • De bestaande woning geschikt maken voor mantelzorg (inclusief plaatsing van een tijdelijke mantelzorgunit).

Andere maatregelen die bijdragen aan het levensloopbestendig maken van de woning en hieraan kunnen worden gelijkgesteld worden ter beoordeling aan het college voorgelegd.

Overige maatregelen

Naast bovengenoemde maatregelen zijn er nog een aantal overige maatregelen die mogelijk gefinancierd kunnen worden vanuit de regeling:

 • Asbestsanering dak: het laten verwijderen van asbest door een gecertificeerd asbestsaneringsbedrijf.
 • Sloop van bijgebouwen in slechte staat.
 • Herstel van de fundering/basis waarop de woning is gebouwd.