Projecten

De komende jaren werken we hard aan het verduurzamen van de gemeente Elburg. Door klimaatverandering gaat er veel veranderen in onze woon- en leefomgeving en de consequenties zijn groot. Zie hieronder projecten die we mét elkaar gestart zijn.

  • Duurzaam Oostendorp

    Samen met bewoners, ondernemers en verschillende organisaties werken we aan het verduurzamen van alle gebouwen in Oostendorp.

  • Verduurzaming Elburg-Vesting

    Wij zijn gestart met het verduur- zamen van de Vesting in Elburg. Het is de bedoeling dat de Vesting op termijn aardgasvrij gaat worden.

  • Verzwaren elektriciteitsnet

    Om het (toekomstig) gebruik van meer stroom aan te kunnen, moet het stroomnet in de gehele gemeente Elburg worden uitgebreid.