Duurzaam Oostendorp

We krijgen te maken met warme temperaturen gedurende het hele jaar met merkbare gevolgen zoals extremere weersomstandigheden en veranderingen in de flora en fauna om ons heen. Om klimaatverandering te stoppen moeten we de uitstoot van CO2 tegen gaan.

Eén van de projecten die we zijn gestart, is Duurzaam Oostendorp. Samen met bewoners, ondernemers en verschillende organisaties werken we aan het verduurzamen van alle gebouwen in Oostendorp. Samen met u willen we kijken welke duurzaamheidsmaatregelen we kunnen nemen. Het uitgangspunt is om woningen en gebouwen ‘aardgasvrij’ te maken en over te stappen op groene energie. Zo daalt de CO2 uitstoot, wat beter is voor het milieu én uw portemonnee!

Duurzaam Oostendorp: samen aan de slag!

Het verduurzamen van de gemeente Elburg doen we per gebied en Oostendorp is één van de eerste gebieden waarin we dit samen met inwoners, ondernemers en organisaties oppakken. Dit doen we op meerdere manieren:

1. Met koplopers aan de slag
Aan de oostelijke kant van Oostendorp (woningen gebouwd na 2000) staan woningen die goed tot zeer goed geïsoleerd zijn. Met de bewoners in dit deel van Oostendorp is onderzocht wat er nodig is om aardgasvrij te kunnen worden, zoals het overstappen op een warmtepomp (bij voorkeur in combinatie met zonnepanelen). Dit blijkt zowel technisch als financieel aantrekkelijk te zijn. Enkele bewoners maakten alvast deze overstap; zo zijn er nu voorbeeldwoningen in de wijk. Bewoners gaven wel aan hulp te kunnen gebruiken in het offertetraject en bij het contact met de installateurs. Als gemeente willen we hier graag een grote rol in spelen. Daarom hebben we bewoners een aanbod gedaan om hen te begeleiden naar een aardgasvrije woning.

2. Aanbod aardgasvrije woning
Om het makkelijker te maken de overstap te maken naar aardgasvrij wonen, hebben we bewoners in het oostelijk deel van Oostendorp in maart 2024 een aanbod gedaan. Dit is tevens gepresenteerd tijdens een bewonersavond. Deze actie hield in dat middels een adviesrapport een volledig beeld wordt gegeven, hoe de woning aardgasvrij kan worden gemaakt en wat hiervoor de kosten zijn. Dit geeft goed inzicht en scheelt bewoners veel uitzoekwerk. Daarbij wordt men volledig begeleid in het traject als wordt besloten de maatregelen uit te laten voeren door de erkende, lokale installateurs. Ook wordt men geholpen bij de subsidieaanvraag. Deze actie voeren wij samen uit met Winst uit je Woning en Thuisbaas. Deelnemen kon tot eind maart, inmiddels is inschrijven niet meer mogelijk.

3. Besparen, isoleren en opwekken van energie
Voor heel Oostendorp geldt dat we u graag attenderen op de mogelijkheden om zelf uw woning verder te verduurzamen zoals het toepassen van isolatiemaatregelen en het plaatsen van zonnepanelen. Voor meer informatie over deze maatregelen en subsidiemogelijkheden kunt u terecht bij het Duurzaamheidsloket Noord-Veluwe.

4. Verzwaren elektriciteitsnet
Om het (toekomstig) gebruik van meer stroom aan te kunnen, moet het stroomnet in de gehele gemeente Elburg worden uitgebreid. Hiervoor is een samenwerkingsovereenkomst afgesloten met Liander voor het plaatsen van 100 extra elektriciteitshuisjes. Het is de verwachting dat de uitvoering hiervan in 2025 start. Voor die tijd vindt eerst overleg plaats met inwoners en worden de plannen voor de exacte plaatsing gemaakt. Daar starten we in 2024 al mee in Oostendorp, omdat we in dit gebied als eerste de ambitie hebben om ‘aardgasvrij’ te worden.

Wat kunt u zelf (nog meer) doen?

Gratis advies op maat
Wilt u weten welke kleine of grotere duurzaamheidsmaatregelen u nog meer in uw woning kunt nemen? Hiervoor kunt gebruik maken van de energiecoaches en energieadviseurs die actief zijn in de gemeente Elburg. Zij kunnen u laagdrempelig adviseren op welke wijze u snel energie kunt besparen in uw woning en welke mogelijkheden er zijn om energie op te wekken. Belt u gerust met het Duurzaamheidsloket Noord-Veluwe om u aan te melden voor een energieadvies voor uw woning: 088 - 525 41 10 (lokaal tarief) of kijk op www.duurzaamheidsloketnoordveluwe.nl.

Subsidies en Leningen
Het kan interessant zijn om gebruik te maken van een gunstige lening voor het verduurzamen van uw woning. In bepaalde gevallen is zelfs een o% rente lening mogelijk. Kijk ook hiervoor op de website van het www.duurzaamheidsloketnoordveluwe.nl.

Energiemaatje
Tenslotte heeft gemeente Elburg ook energiemaatjes, die specifiek helpen om ‘energiearmoede’ tegen te gaan. Zij helpen inwoners bijvoorbeeld op weg om de energierekening te verlagen en geven praktische tips. Het energiemaatje is gratis aan te vragen door mensen die minder te besteden hebben. Kijk op voor meer informatie op www.veluweduurzaam.nl/gemeente/elburg.

Denk ook met ons mee!

U weet als bewoner het beste hoe er in uw wijk of buurt omgegaan wordt met thema’s als klimaatverandering en energieverbruik. En daarom hebben wij ú nodig!
Binnen Oostendorp is al een klankbordgroep actief met inwoners die samen met de gemeente meedenken en meewerken aan het verduurzamen en van de eigen woon- en leefomgeving.

Als u ook lid wil worden van de klankbordgroep of een keer wil meekijken, dat kan! U kunt contact met ons opnemen via duurzaam@elburg.nl.

Transitievisie Warmte gemeente Elburg
Meer informatie

Neem voor meer informatie contact op met de gemeente Elburg. Dit kan telefonisch: 0525-688 688 of stel uw vraag via het formulier 'Informatievraag' of via de mail duurzaam@elburg.nl.