Verduurzaming Elburg-Vesting

De Vesting is een bijzondere en unieke plek in onze gemeente vanwege de vele monumenten. Een oudere woning of pand brengt uitdagingen met zich mee, zeker met de huidige hoge gas- en elektriciteitsprijzen. Wij willen de Vesting klaarmaken voor de toekomst. Een Vesting die bestand is tegen klimaatverandering en duurzaam is. Waar niet meer gekookt en verwarmd wordt met aardgas, maar door het gebruik van andere vormen van energie.

Elburg Vesting luchtfoto

Waarom verduurzamen?

Om klimaatverandering te stoppen moeten we de uitstoot van het CO2 tegen gaan. CO2 is een gas dat in onze atmosfeer blijft hangen en ervoor zorgt dat de warmte van de zon niet meer kan ontsnappen. CO2 komt vrij bij verschillende processen, zoals bij het verwarmen van huizen door middel van aardgas. Door het gebruik van aardgas te verminderen daalt ook de CO2 uitstoot. En hoe minder gas we verbruiken, hoe minder we ervoor hoeven te betalen. Oftewel winst voor de aarde en uw portemonnee!

Verkenning groen gas

Er is samen met stakeholders, inwoners en belanghebbenden in een klankbordgroep een verkenning uitgevoerd naar de opties om de Vesting duurzaam te verwarmen. Ook zijn de consequenties en gevolgen van die opties in beeld gebracht. Dit heeft geresulteerd in het ‘Haalbaarheidsonderzoek duurzame warmte Elburg-Vesting’.

Voorkeur groen gas

Het college heeft op basis van het haalbaarheidsonderzoek een voorkeur uitgesproken voor groen gas omdat het erop lijkt dat dit de meeste voordelen heeft. Er is besloten deze optie verder te gaan verkennen. Wij zijn daarom een onderzoek gestart met als belangrijkste vragen:

  • Kan groen gas via het regionale gasnetwerk daadwerkelijk worden ingezet om de Vesting aardgasvrij te maken?
  • Wat is daar allemaal voor nodig?
  • Wat zijn de consequenties voor alle betrokken partijen? (gemeente, Waterschap, inwoners/pandeigenaren).

Om hier antwoord op te krijgen zal er o.a. gekeken worden naar de hoeveelheid groen gas die geproduceerd kan worden en of dit (toekomstgericht) voldoende is, maar bijvoorbeeld ook naar de locatie voor de opslag ervan. We willen ook heel duidelijk alle voor- en nadelen in beeld krijgen voor met name de inwoners van de Vesting en uiteraard het financiële plaatje voor alle partijen. 

Kortom, dit onderzoek wordt zeer grondig uitgevoerd zodat we heel concreet in beeld krijgen wat wel of niet mogelijk is, wat erbij komt kijken en welke stappen we vervolgens kunnen gaan zetten als blijkt dat groen gas de oplossing wordt. Zowel het Waterschap als de klankbordgroep worden nauw betrokken bij dit onderzoek.

Documenten ter informatie:

Wilt u met ons meedenken?

Inmiddels is er een klankbordgroep van 35 inwoners en belanghebbenden van de Vesting die hebben aangegeven mee te willen denken in de verkenning naar de opties om de Vesting duurzaam te verwarmen.

Wilt u ook meedenken? Dat kan! Stuur dan een email naar duurzaam@elburg.nl en geef uw contactgegevens door. Er wordt dan contact met u opgenomen.

Subsidieregeling verduurzamen monument

Het verduurzamen van monumentale woningen brengt unieke uitdagingen met zich mee. Zie het Duurzaamheidsloket Noord-Veluwe voor tips, ervaringen en hulpmiddelen.

Subsidieregeling voor monumenten
Voor het verduurzamen van de woning, kunt u ook gebruikmaken van de subsidieregeling ISDE. Dit is een subsidie van de overheid voor het toepassen van energiebesparende en duurzame maatregelen in de eigen woning of bedrijfspand. Vanaf 2024 is de ISDE zelfs toegankelijker gemaakt voor monumenten.
Vanwege de monumentale waarde kunnen veel eigenaren van monumenten geen HR++ glas of gevelisolatie toepassen. Ook hebben veel monumenten geen spouwmuur, wat isoleren ingewikkeld maakt. Door de voorwaarden te versoepelen, komt een groot aantal monumenteigenaren vanaf 2024 wel in aanmerking voor subsidie. Zo zijn de minimale isolatiewaarden veranderd en de subsidiebedragen aangepast. Ook is het minimaal aantal m2 aan te brengen glasisolatie teruggebracht. Het glas mag daarbij ook als voor- of achterzetbeglazing worden geplaatst, bijvoorbeeld bij een glas-in-loodraam.

Meer informatie?
Kijk voor meer informatie over de subsidieregeling of het aanvragen ervan op de website van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland.

Meer informatie

Meer informatie over de totale opgave, kansrijke oplossingen en een logische volgorde en planning voor het aardgasvrij maken van alle wijken in de gemeente Elburg is opgenomen in de Transitievisie Warmte (pdf, 13Mb) .