Waar komen nieuwe laadpalen?

In de gemeente Elburg willen we in 2050 klimaatneutraal zijn. Dit betekent onder andere dat in 2050 alle personenauto in onze gemeente emissievrij rijden. Wij verwachten dat het aantal elektrische auto’s in de komende jaren sterk groeit. Wij merken nu al dat de vraag naar laadpalen sterk stijgt. Daarom zijn er veel meer nieuwe laadpalen nodig. 

Veel nieuwe plekken

Het is belangrijk dat deze laadpalen goed passen in de straat. In de herfst van 2022 heeft u kunnen reageren op een kaart met voorgestelde plekken. Hier is veel gebruik van gemaakt. Sommige inwoners zijn blij dat er laadpalen komen. Andere inwoners willen de laadpaal graag ergens anders hebben. Ook is gebleken dat sommige plekken in de praktijk tot praktische problemen kunnen leiden. Er zijn daarom plekken geschrapt en nieuwe plekken toegevoegd. Op de digitale kaart kunt u zien op welke plekken een reactie is ingediend tijdens de participatie (pdf, 189kb)   periode en hoe wij hiermee om zijn gegaan. 

Nieuwe digitale kaart

Wij hebben een nieuwe kaart gemaakt met een totaaloverzicht: van al bestaande laadpalen tot plekken waar de komende jaren een laadpaal zou kunnen komen. Ook de nieuwe plekken staan dus op de digitale kaart

Hoe kunt u reageren?

Om een parkeerplaats te kunnen gebruiken om een auto te laden, moet eerst een verkeersbesluit worden genomen. Voor de laadpalen die we de komende jaren willen plaatsen (en waarvoor niet eerder een besluit is genomen) doen we dat in één verzamelverkeersbesluit. Dit besluit geldt dus voor veel plekken, óók voor de nieuwe plekken. Op www.overheid.nl is het verzamelverkeersbesluit gepubliceerd. In dit besluit staat omschreven om welke plekken het gaat en hoe en wanneer u kunt reageren. 

Parkeerdruk in straten 

Wij krijgen regelmatig meldingen binnen over de parkeerdruk in de straten. Verschillende inwoners ervaren een tekort aan parkeerplaatsen. Met de komst van meer laadpalen is de indruk dat deze parkeerdruk groter wordt. Omdat deze parkeerplaatsen/laadpalen in principe gebruikt zullen worden door buurtbewoners, blijft het aantal in de buurt beschikbare parkeerplaatsen per saldo gelijk. Alleen is één van deze parkeerplaatsen gereserveerd voor een bijzonder, maar openbaar doel. 
Wij denken graag met u mee. Zijn er voorstellen in de buurt om het parkeren anders te doen? Dan zien we uw voorstel, dat door de buurt breed gedragen wordt, graag tegemoet. U kunt deze voorstellen mailen naar gemeente@elburg.nl.