Gemeenteraad

 • Raadsleden

  De samenstelling van de gemeenteraad: wie zijn de 19 raadsleden van Elburg en voor welke van de 7 partijen zitten ze in de gemeenteraad.

 • Raadsvergaderingen

  Wanneer vergadert de gemeenteraad? Welke onderwerpen staan er op de agenda en welke besluiten zullen nemen?

 • Beeldvorming en Oordeelsvorming

  Bij de Beeldvorming gaan raadsleden in gesprek met ambtenaren en inwoners. Bij de Oordeelsvorming gaan (burger)raadsleden en het college met elkaar in gesprek over de voorliggende voorstellen. Het vervolg op deze vergadering is de raadsvergadering.

 • Inspreken tijdens een vergadering

  Onder bepaalde voorwaarden kunt u inspreken tijden een vergadering van de gemeenteraad. Hoe u kunt inspreken tijdens een vergadering van de gemeenteraad leest u hier.

 • Verslagen raad en commissies

  Bekijk de verslagen van de Raadsvergaderingen, Beeldvorming en Oordeelsvorming.

 • Burgerinitiatief inbrengen

  U kunt een onderwerp in de gemeenteraad laten behandelen.

 • Ingekomen stukken

  Post gericht aan de gemeenteraad is te vinden bij de ingekomen stukken.

 • Rekenkamer

  Per 1 januari 2024 heeft de gemeente Elburg een onafhankelijke rekenkamer.