Burgerinitiatief inbrengen

U kunt een onderwerp in de gemeenteraad laten behandelen. Het moet een onderwerp zijn waar de gemeente een besluit over mag nemen. U kunt een onderwerp voorstellen als meer mensen in uw buurt of wijk het onderwerp belangrijk vinden.

Voorbeelden zijn:

 • de bouw van een jeugdhonk;
 • het plaatsen van een bank waar ouderen kunnen samenkomen;
 • het opzetten van een nieuw museum;
 • een pand de monumentenstatus geven.

Voorwaarden

De voorwaarden waaraan het burgerinitiatief moet voldoen zijn onder andere:

 • dat meer mensen het een belangrijk onderwerp vinden (algemeen belang);
 • dat de gemeenteraad sinds de laatste gemeenteraadsverkiezingen niets besloten heeft over dit onderwerp. Vraag bij de raadsgriffier na of uw onderwerp in die periode al besproken is;
 • dat het onderwerp serieus en concreet moet zijn;
 • dat een burgerinitiatief niet mag gaan over gemeentelijk beleid.

Aanvraag

Gemeente Elburg
t.a.v. Griffie
Postbus 70
8080 AB Elburg
T. 0525 688 688
E. gemeente@elburg.nl

Aanpak

Zo dient u uw burgerinitiatief in:

Dien uw voorstel in bij de gemeenteraad. Geef in het voorstel aan:

 • welk doel u wilt bereiken;
 • wat er wel of niet moet worden gedaan om dat doel te bereiken;
 • wat het plan ongeveer gaat kosten.