Aansprakelijkstelling

Voortgang: 0%.

Informatie vooraf

 U moet meerdere bijlagen meesturen. Let op dat u vooraf de bewijsstukken opslaat op uw computer. De volgende bijlagen moet u meesturen:

  • Bewijs van de ontstane schade.
  • Bewijs van het bedrag van de schade. Bijvoorbeeld een rekening van de reparatie, of aankoopfactuur van het beschadigde voorwerp/object.
  • Foto's van de schade en/of de plek of situatie ter plaatse.
  • Mogelijk één of meer ondertekende getuigenverklaringen.
  • Mogelijk een proces-verbaal van de politie.