Stroomschema welke stappen voor rioolverstopping

Vraag 1
Betreft het drukriool? Drukriolering is herkenbaar aan de grijze/groene kasten bij de pompen langs de weg met vaak een rode storingslamp.