Rioolaansluiting aanvragen

De gemeente zorgt voor het hoofdrioolstelsel. Ze gaat over de aanleg, het onderhoud, de ontstopping en de vervanging ervan. Daarnaast zorgt de gemeente ook voor de aansluiting van uw woning, bedrijf of gebouw op het riool. De gemeente verzorgt uw aansluiting tot aan uw eigen terrein. Vanaf daar moet u er zelf voor zorgen.

Bent u nog niet aangesloten op het rioolstelsel? Dan kunt u een aanvraag indienen bij de gemeente.

Aanvraag rioolaansluiting digitaal

Aanvraag rioolaansluiting schriftelijk (pdf, 86kb)

Voorwaarden

Voor aansluiting van het pand/perceel op de gemeentelijke riolering, gelden de volgende voorwaarden:

  • De afvoer van het hemelwater mag niet worden aangesloten op de riolering.
  • De beer- en stapelputten dienen te worden uitgeschakeld.
  • De aansluiting dient onder toezicht van de gemeente Elburg te worden uitgevoerd, overeenkomstig de bij deze toestemming behorende en als zodanig gewaarmerkte tekening.
  • Afvoeren, welke beneden het straatniveau liggen, mogen niet worden aangesloten op het rioleringsstelsel.
  • De binnen riolering dient van een goed werkende be-/ontluchting te worden voorzien.
  • Voor aansluiting van uw perceel op de door de gemeente te leggen leiding dient u zelf zorg te dragen.

Aanpak

Om een rioolaansluiting aan te vragen, heeft u nodig:

  • uw contactgegevens
  • de locatie van de aansluiting
  • een situatieschets
  • het type aansluiting