Leefgeld

Krijgen de vluchtelingen uit Oekraïne financiële ondersteuning?

Vluchtelingen uit Oekraïne krijgen na registratie in een gemeente leefgeld uitgekeerd. Volwassenen en kinderen krijgen elke maand leefgeld. Het leefgeld bestaat uit:

Kleedgeld

Alle vluchtelingen krijgen geld voor kleding en persoonlijke uitgaven.

Eetgeld

Vluchtelingen krijgen alleen geld voor eten als ze geen maaltijden krijgen in een opvanglocatie van de gemeente. Kleine gezinnen krijgen per persoon meer eetgeld dan grote gezinnen. 

Extra toelage

Vluchtelingen krijgen alleen een extra toelage als ze bij een gastgezin wonen. Dit bedrag komt bovenop het geld voor eten en het geld voor kleding. Vluchtelingen kunnen dit geld gebruiken voor bijvoorbeeld openbaar vervoer, familiebezoek of sport. Ze kunnen het geld ook gebruiken om bij te dragen aan de kosten van het gastgezin. Maar dit is niet verplicht.

Voor meer informatie zie de website van de Rijksoverheid.

Uitkering van het leefgeld

De gemeente keert het leefgeld uit aan de vluchteling. Hiervoor moet de vluchteling eerst geregistreerd staan bij de gemeente. Het gastgezin kan de vluchteling helpen bij het aanmelden bij de gemeente.

De uitbetaling van het leefgeld zal maandelijks plaatsvinden. Bij voorkeur op een Nederlandse bankrekening van de vluchteling zelf, maar anders via een ‘money card’ (​een prepaid pinpas) die de gemeente regelt. 

Vluchtelingen uit Oekraïne krijgen geen leefgeld meer als zij:

  • Uit de opvanglocatie vertrekken. Bijvoorbeeld als ze ergens anders woonruimte hebben gevonden.
  • Betaald werk doen. De vluchteling meldt dit bij de gemeente: werk-vluchtelingen@elburg.nl. Het leefgeld stopt dan vanaf de 1e dag van de volgende maand.

Voor meer informatie zie de website van de Rijksoverheid.

Vragen rondom bankrekeningen en zorgverzekering
U kunt bij het Sociaal en Financieel Trefpunt terecht met vragen rondom het aanvragen van bankrekeningen en zorgverzekeringen.
Gevolgen leefgeld bij werken

Als een persoon gaat werken, stopt het leefgeld per de 1e van de volgende maand voor het hele gezin. Kijk voor meer informatie op de website van de Rijksoverheid.

Kinderbijslag

Vuchtelingen uit Oekraïne hebben recht op kinderbijslag als ze in loondienst werken in Nederland.

Kinderbijslag is een bijdrage in de kosten voor een kind tot 18 jaar.

Voor meer informatie kunt u terecht op de website van de Rijksoverheid.