Uitkering voor oudere en arbeidsongeschikte werklozen

IOAW staat voor inkomensvoorziening oudere en/of arbeidsongeschikte werklozen. De IOAW-uitkering vult uw inkomen aan als u 50 jaar of ouder en werkloos bent. Hoe hoog uw IOAW-uitkering wordt, hangt af van:

  • uw inkomen
  • het inkomen van uw partner

Lees meer over de hoogte van uw IOAW-uitkering op de website van de Rijksoverheid. De IOAW-uitkering wordt aan het eind van elke maand uitbetaald.

Voor meer informatie kunt terecht bij het Sociaal Financieel Trefpunt.

Voorwaarden

De voorwaarden voor de IOAW-uitkering zijn:

  • u bent voor 1 januari 1965 geboren
  • uw inkomen is lager dan de bijstandsnorm

Daarnaast voldoet u aan 1 van de volgende voorwaarden:

  1. U bent op of na uw 50e jaar werkloos geworden. U heeft nog niet de AOW-leeftijd. U kreeg langer dan 3 maanden een WW-uitkering.
  2. U kreeg op of na uw 50e jaar een WGA-uitkering. U bent herkeurd en bent voor minder dan 35% arbeidsongeschikt. Hierdoor is de WGA-uitkering gestopt.
  3. U bent gedeeltelijk arbeidsongeschikt (minder dan 80%). U heeft een partner die na 31 december 1971 geboren is. U heeft geen kinderen onder de 12 jaar.

Bijzonderheden

Meer informatie over de IOAW-uitkering

Aanvraag

Zo vraagt u een IOAW-uitkering aan:

  • Log in met DigiD op werk.nl om de uitkering online aan te vragen.
  • Voor uw aanvraag heeft u gegevens over onder andere uw inkomen nodig. Kijk eerst welke gegevens u nodig heeft.

 

Termijn

Het kan een aantal weken duren voor de eerste uitbetaling. Komt u hierdoor in geldnood? Dan kunt u een voorschot vragen. Neem hiervoor contact op met de gemeente.

IOAW aanvragen via werk.nl