Bijstand voor jongeren aanvragen

De bijstand voor jongeren is voor jongeren tussen de 18 en 27 jaar zonder werk of opleiding. 

Kreeg u op jonge leeftijd een ziekte of handicap? En kunt u daardoor niet werken? Dan krijgt u misschien een Wajong-uitkering. Deze uitkering krijgt u van UWV.

Voor meer informatie kunt terecht bij het Sociaal Financieel Trefpunt.

Voorwaarden

De belangrijkste voorwaarden van de bijstandsuitkering voor jongeren zijn:

 • U bent 18 jaar of ouder en jonger dan 27 jaar.
 • U heeft niet genoeg geld voor levensonderhoud. Woont u samen met 1 of meerdere personen en delen jullie de woonkosten? Dan telt het inkomen en vermogen van deze personen mee.
 • U kunt laten zien dat u basiskennis heeft van het Nederlands (niveau 1F). Dat betekent dat u korte, makkelijke teksten kan schrijven en begrijpen.
 • U accepteert het plan van aanpak van de gemeente.
 • U doet uw best bij sollicitatiegesprekken en volgt bijvoorbeeld een cursus als dat nodig is.
 • U doet maatschappelijk nuttig werk als de gemeente dat van u vraagt.

Aanvraag

Als u de aanvraag indient, stuurt het UWV uw aanvraag door naar de gemeente. U dient dan binnen twee werkdagen contact op te nemen met de gemeente Elburg.

Bijstandsuitkering aanvragen op Werk.nl

 

Termijn

De gemeente beslist binnen 8 weken na ontvangst van uw aanvraag. Deze termijn mag de gemeente eenmaal verlengen.

Aanpak

Zo vraagt u de bijstand voor jongeren aan:

 • U gaat naar de website van UWV, Werk.nl. Hiervoor heeft u DigiD nodig.
  • Daar schrijft u zich in als werkzoekende. UWV geeft aan welke documenten u nodig heeft.
  • U vraagt de bijstand aan. UWV geeft aan welke documenten u nodig heeft.
 • UWV stuurt uw aanvraag door naar de gemeente.
 • De gemeente bepaalt na 4 weken of u recht heeft op een bijstandsuitkering en hoeveel geld u krijgt.

Als u de bijstandsuitkering krijgt, maakt de gemeente een plan van aanpak. Hierin staat wat u moet doen en hoe de gemeente u kan helpen.