Hulp vanuit organisaties

Financieel Trefpunt

We kennen het allemaal wel; het einde van de maand moeten puzzelen om rond te kunnen komen. Een rekening krijgen die u niet meteen kunt betalen of digitaal uw geldzaken regelen. U kunt met al uw vragen over geldzaken of schulden terecht bij het Financieel Trefpunt.

In dit trefpunt werken organisaties samen om al uw vragen over geld en schulden te beantwoorden. Ook kunnen ze samen met u zoeken naar oplossingen. 

Organisaties die u kunnen helpen zijn: 

  • Humanitas
  • Schuldhulpmaatje
  • Stichting Wiel
  • MEE, Sociaal.nl
  • Stimenz
  • gemeente Elburg

Bekijk de pagina van het Financieel Trefpunt voor de locaties, openingstijden en bereikbaarheid.

Voedselbank Elburg en Oldebroek

De hulp van de voedselbank is voor mensen die met hun inkomen, na aftrek van hun vaste lasten, niet genoeg geld overhouden om eten te kopen. De hulp is in principe tijdgebonden. Er moet uiteindelijk naar gestreefd worden dat er op korte of langere termijn een oplossing voor de noodsituatie komt.

Hulp kan worden geboden voor een periode van maximaal 3 jaar, tenzij er sprake is van bijzondere omstandigheden, bijvoorbeeld opname in een schuldsaneringstraject.

Kijk voor meer informatie op de website van de Voedselbank.

Minnelijk traject

Ook schuldhulpverlening is maatwerk. Blijft of raakt u, ondanks hulp van bovenstaande organisaties, toch in de schulden? Dan kunt u zich bij het Financieel Trefpunt  melden voor schuldhulpverlening. Samen met u werken we aan een oplossing voor uw situatie.

De organisatie Sociaal.nl voert voor de gemeente de schuldhulpverlening uit. Sociaal.nl kijkt in eerste instantie naar een minnelijk traject. Hierbij probeert u eerst samen met de schuldeisers tot een oplossing te komen. Een belangrijk onderdeel hiervan is het voorkomen van nieuwe schulden. Uw medewerking is daarbij erg belangrijk. U krijgt begeleiding bij het (leren) omgaan met de huishoudfinanciën en het beheren van beschikbaar inkomen

De Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen (WSNP)

Als het minnelijk traject niet mogelijk is, biedt de Wet Schuldsanering Natuurlijk Personen wellicht uitkomst. Wanneer u in de wettelijke schuldsanering terecht komt, bent u binnen drie jaar schuldenvrij. Wilt u toegang tot de WSNP, stuur dan een verzoek naar de rechtbank. De schuldhulpsaneringsinstantie kan u namens de gemeente, helpen met het verzoek. De rechter kan de schuldeisers dwingen mee te werken aan een schuldregeling. Maar degene die de schuld moet voldoen handelt dan wel vanuit zuivere motieven. Tijdens de saneringsperiode zorgt een bewindvoerder dat de sanering goed verloopt.

155-help-een-bedrijf

Zit uw eigen bedrijf of onderneming (tijdelijk) in financieel zwaar weer? Dan kunt u een beroep doen op ‘155-help-een-bedrijf. Dit is een initiatief van het Instituut voor het Midden- en Kleinbedrijf. 155-help-een-bedrijf is een noodloket voor ondernemers. U kunt hier kosteloos advies opvragen over uw bedrijfsvoering, commercie of financiën. Een ervaren ondernemersadviseur brengt samen met u de situatie in kaart en kijkt naar mogelijke oplossingen.