Parkeren en rijden in de binnenstad

De binnenstad van Elburg is een zogenaamde “blauwe zone”. Overal waar u de parkeerschijfzone binnen rijdt staat het bord E10. Dit houdt in dat u alleen mag parkeren in een parkeervak met een blauwe omlijning en als het voertuig is voorzien van een parkeerschijf.

Parkeren in de binnenstad

Bord parkeerschijfzone

Ook in de binnenstad van Elburg is er controle op naleving van de verkeersregels. De binnenstad van Elburg is een zogenaamde “blauwe zone”. Overal waar u de parkeerschijfzone binnen rijdt staat het bord E10. Dit houdt in dat u alleen mag parkeren in een parkeervak met een blauwe omlijning en als het voertuig is voorzien van een parkeerschijf. 
De maximale parkeerduur in de binnenstad is één uur. Het is wettelijk toegestaan om de parkeerschijf af te ronden op het halve uur naar boven. De blauwe vakken zijn voor kortstondig parkeren en kortdurende bezoeken aan winkels of bewoners. Als u langer in de binnenstad moet zijn kunt u uw auto (gratis) parkeren op de parkeerplaats nabij de haven of de Zwolscheweg. 
De parkeerplaatsen die in groen staan aangegeven op de 'overzichtskaart' zijn voor ontheffinghouders. Het is niet toegestaan om uw auto binnen de “blauwe zone” te plaatsen buiten een blauw omlijnd vak zonder dat u in het bezit bent van een ontheffing van de gemeente Elburg. 

Het binnenste gedeelte van de stad, binnen de zogenaamde ring, is een voetgangersgebied. Het komt regelmatig voor dat er auto’s parkeren of dat er auto's rijden in dit aangeduide gebied. Ook dit is niet toegestaan. 

Let op: U mag in dit gebied uitsluitend laden en lossen tussen 7 en 10 uur ’s morgens en tussen 18.00 en 21.00 uur ’s avonds. Voor de overige tijden is dit gebied alleen toegankelijk voor voetgangers en fietsers.
 

Daarnaast is het ook verboden om te parkeren in de stegen van de binnenstad. Dit met het oog op de bereikbaarheid van hulpdiensten. Voor meer informatie kunt u de overzichtskaart parkeren binnenstad Elburg bekijken.

Parkeren met een gehandicaptenparkeerkaart in de binnenstad

Met een gehandicaptenparkeerkaart mag u in de binnenstad onbeperkt parkeren:

  • op een algemene gehandicaptenparkeerplaats;
  • op wegen waar parkeren gratis is maar gebonden aan een bepaalde tijdslimiet (blauwe zone) mag u voor onbeperkte tijd parkeren;
  • op plaatsen waar een parkeerverbod geldt mag u maximaal 3 uur staan met het gebruik van een parkeerschijf indien u de andere weggebruikers niet hindert;
  • in voetgangersgebieden mag u niet rijden of parkeren.

De gehandicaptenparkeerkaart moet zichtbaar achter de voorruit van de auto liggen. Meer informatie over dit onderwerp vindt u bij het product gehandicaptenparkeerkaart.