Gehandicaptenparkeerkaart aanvragen

Met een gehandicaptenparkeerkaart mag u op gehandicaptenparkeerplaatsen parkeren. Er zijn 4 verschillende kaarten:

Bestuurderskaart (GPK-B)

U komt in aanmerking voor een bestuurderskaart als:

 • u zelf een auto of brommobiel bestuurt;
 • u een aantoonbare aandoening hebt;
 • u hierdoor niet verder kunt lopen dan 100 meter, ook niet met behulp van een loophulpmiddel.

De kaart is niet kenteken gebonden, maar persoonsgebonden. U kunt de kaart in elke auto gebruiken.

Aanvullende informatie

Wanneer u een aanvraag indient voor een bestuurderskaart en u bent in het bezit van een geldig rijbewijs, dient u er rekening mee te houden dat de door u overlegde medische gegevens er toe kunnen leiden dat er een procedure gestart wordt op grond van de artikelen 130-134 van de Wegenverkeerswet 1994. Dit kan eventueel betekenen dat de minister van Infrastructuur en Milieu na onderzoek door een specialist u ongeschikt verklaart voor het besturen van een motorrijtuig en uw rijbewijs ongeldig verklaart.

Passagierskaart (GPK-P)

U komt in aanmerking voor een passagierskaart als:

 • u zelf geen auto rijdt, maar passagier bent;
 • u een aantoonbare aandoening hebt;
 • u hierdoor niet verder kunt lopen dan 100 meter ook niet met behulp van een loophulpmiddel;
 • u continu afhankelijk bent van de hulp van de bestuurder;
 • u niet zelfstandig kunt wachten totdat de bestuurder de auto heeft geparkeerd en/of
 • u permanent rolstoel gebonden bent.

De kaart is persoonsgebonden.

Combikaart bestuurders-/passagierskaart (GPK-B en P)

U komt in aanmerking voor zowel een bestuurderskaart als een passagierskaart.

De bestuurderskaart en de passagierskaart staan op uw naam. Alleen u kunt de kaart dus gebruiken.

Een kaart voor zorginstellingen

Hiermee kunnen zorginstellingen bewoners met een beperking vervoeren.

Neem voor meer informatie contact op met het Sociaal Financieel Trefpunt.

Aanvraag gehandicaptenparkeerkaart

Kosten

 • zonder medische keuring: € 99,00
 • met medische keuring: € 165,00
 • verstrekken van een duplicaat na verlies of diefstal: € 55,00

(tarieven 2024)

Vergoeding kosten

Is uw inkomen lager dan 150% van de bijstandsnorm? Dan kunt u voor deze kosten een beroep doen op het Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Elburg.

U dient dan bewijsstukken van uw inkomsten (kopieën van afschriften van al uw betaal- en spaarrekeningen) over één volle maand in te leveren om dat aan te tonen.

Aanpak

Om uw gehandicaptenparkeerkaart aan te vragen hebben wij nodig:

 • een ingevuld aanvraagformulier
 • een kopie van uw rijbewijs (bestuurderskaart)
 • 1 recente en duidelijke pasfoto