Betaling en bezwaar wet Mulder

Administratiekosten

U betaalt bij een boete voor een lichte verkeersovertreding en administratiekosten. Dit bedrag brengt het CJIB u in rekening bij de eerste beschikking. Als u daarna in bezwaar of beroep gaat, u hoeft u dit bedrag voor dezelfde zaak niet nogmaals te betalen.

Bezwaar

Binnen zes weken na verzenddatum van de acceptgirokaart kunt u in bezwaar gaan tegen de boete bij de Officier van Justitie. Hoe dat in zijn werk gaat, staat achter op de beschikking. Het adres van de betreffende Officier van Justitie staat voor op de beschikking. U kunt daarvoor de 'modelbrief bezwaarschrift Officier van Justitie' gebruiken die u moet invullen en ondertekenen. Als u een bezwaarschrift heeft ingediend, hoeft u de boete (nog) niet te betalen.

Bezwaarschrift

  • U heeft bewijs dat u de overtreding niet hebt begaan. Dit beroep slaagt alleen als u kunt aantonen dat uw auto of motor ten tijde van de overtreding op een andere plaats was. Dat kan doorgaans alleen als getuigen, eventueel onder ede, kunnen verklaren dat uw auto ergens anders was. Daaruit kan blijken dat het om een ander voertuig gaat of dat er sprake is van een leesfout. Bij herhaalde beboeting wegens een vals kenteken kunt u een ander kenteken aanvragen bij de Rijksdienst voor het Wegverkeer.
  • De omstandigheden van de overtredingen maken beboeting onredelijk. U kunt bijvoorbeeld aantonen dat u een fout moest maken om een aanrijding te voorkomen.
  • Uw auto was gestolen of voorwerp van joyriding.
  • U heeft via een contract (met de gegevens van de huurder) als autoverhuurder de auto of motor verhuurd (voor maximaal drie maanden).
  • ​​​U kunt met een vrijwaringbewijs of uitvoerverklaring aantonen dat u de auto of motor niet meer in bezit had.
  • Bepaalde omstandigheden zijn aanleiding om de boete te verminderen, bijvoorbeeld persoonlijke financiële omstandigheden of een spoedgeval voor het ziekenhuis.

Een kleine typefout in bijvoorbeeld de naam levert geen beroepsgrond op.