Gehandicaptenparkeerkaart verlengen

Als u een gehandicaptenparkeerkaart heeft, moet u deze op tijd verlengen. Het kan namelijk nodig zijn dat u opnieuw een medische keuring krijgt. Vraag de verlenging tenminste 2 maanden voordat uw gehandicaptenparkeerkaart afloopt, aan.

Aanvraag verlenging gehandicaptenparkeerkaart

Neem voor meer informatie contact op met het Sociaal Financieel Trefpunt.

Voorwaarden

Er is geen keuring nodig als de gemeente gegevens heeft waaruit blijkt dat u nog aan de voorwaarden voldoet.

Kosten

  • zonder medische keuring: € 99,00
  • met medische keuring: € 165,00
  • verstrekken van een duplicaat na verlies of diefstal: € 55,00

(tarieven 2024)

Deze kosten bent u dus verschuldigd voor de aanvraag van de GPK. Dat betekent dat de legeskosten ook bij afwijzing bij u in rekening worden gebracht, tenzij u voor vergoeding daarvan in aanmerking komt (zie 'Vergoeding kosten'). Houdt u daar rekening mee, voordat u de aanvraag indient.

Vergoeding kosten

Als uw inkomen lager dan 150% van de bijstandsnorm is, kunt u voor deze kosten een beroep doen op het Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Elburg.

U dient dan bewijsstukken van uw inkomsten (kopieën van afschriften van al uw betaal- en spaarrekeningen) over één volle maand in te leveren om dat aan te tonen.

Aanpak

Om uw gehandicaptenparkeerkaart te verlengen, heeft u nodig:

  • een ingevuld verlengingsformulier
  • een kopie van uw rijbewijs (bestuurderskaart)
  • 1 recente en duidelijke pasfoto

Wanneer u een aanvraag indiend voor een bestuurderskaart en u bent in het bezit van een geldig rijbewijs, dient u er rekening mee te houden dat de door u overlegde medische gegevens er toe kunnen leiden dat er een procedure gestart wordt op grond van de artikelen 130-134 van de Wegenverkeerswet 1994. Dit kan eventueel betekenen dat de minister van Infrastructuur en Milieu na onderzoek door een specialist u ongeschikt verklaart voor het besturen van een motorrijtuig en uw rijbewijs ongeldig verklaart.