Vischpoort Elburg

Vischpoort ElburgDe Vischpoort dateert uit 1592. De poort werd onder leiding van werkmeester en burgemeester Ernst Reeffs gebouwd voor de som van 400 daalders en zes stuivers. Prins Maurits bezocht de vestingwerken, en sprak er zijn waardering over uit.

De zware eiken deuren van de Vischpoort konden bij gevaar worden gesloten. De huidige deuren werden in 1992 in gebruik genomen. Eerder (in 1853) had het stadsbestuur de deuren van alle poorten laten verwijderen, nadat al een jaar daarvoor het heffen van poortgelden was gestopt. Daarmee verdween ook de functie van de poortier.

De Vischpoort diende ook als lichtbaken voor de vissers en vrachtvaarders. Eerst aangelicht met een petroleumlamp, later met gas en sinds 1942 elektrisch.