Aanvraag subsidie gewoon gemak

Voortgang: 0%.

Informatie vooraf

Bij dit formulier moet u bijlage(n) meesturen. Zorg dat u deze heeft opgeslagen op uw computer zodat u deze kunt bijvoegen wanneer hier om wordt gevraagd. 

  • Wanneer u huurder bent: een toestemmingsformulier/brief van de verhuurder.
  • Factuur van de voorziening en/of de werkzaamheden.
  • Bewijs van betaling.