Bekostiging leerlingenvervoer aanvragen

Leerlingenvervoer is voor kinderen die niet zelf naar school kunnen. Bijvoorbeeld door een handicap of doordat de school ver weg ligt. U kunt als ouder of verzorger in aanmerking komen voor een tegemoetkoming in de kosten van het leerlingenvervoer. Dit geldt voor eigen vervoer, openbaar vervoer of aangepast vervoer, zoals een taxi.

Aanvraagformulier bekostiging leerlingenvervoer     

Declaratie bekostiging leerlingenvervoer

Hiervoor heeft u DigiD nodig.

Toelichting aanvraag bekostiging leerlingenvervoer 

 Wie komt mogelijk in aanmerking voor leerlingenvervoer? 

 • leerlingen in het (voortgezet) speciaal onderwijs (V)so)
 • leerlingen in het speciaal basisonderwijs (SBO)
 • leerlingen met een beperking/handicap in het reguliere (voortgezet) onderwijs
Vergoeding

Leerlingenvervoer is een financiële vergoeding of aangepast vervoer (taxi- of busvervoer).

Deze kan bestaan uit:

 • een fietsvergoeding
 • vergoeding van de kosten van openbaar vervoer
 • vergoeding van de kosten van eigen vervoer
 • aangepast vervoer
Leeftijd en zelfstandigheid

Uitgangspunt is dat leerlingen van 9 jaar en ouder zelfstandig reizen. Voor leerlingen in het speciaal onderwijs beoordelen we de situatie per kind. We kijken naar de zelfredzaamheid van het kind. Eerst kijken we naar een fietsvergoeding, vervolgens naar een vergoeding op basis van de kosten van het openbaar vervoer etc.

Indienen aanvraag vóór 1 juni

U kunt voor het komende schooljaar een aanvraag indienen. Wij vragen u dringend om zo spoedig mogelijk deze aanvraag in te dienen. De gemeente heeft acht weken de tijd om de aanvraag te beoordelen, te besluiten en te verwerken. Let op: de uiterste inleverdatum is 1 juni. Hoe eerder wij de aanvraag binnen hebben, hoe eerder er een besluit is. U heeft dan sneller zekerheid over een gegarandeerde plek in het vervoer voor het nieuwe schooljaar. 

Als u de aanvraag te laat indient kan het zijn dat u zelf moet zorgen dat uw kind de eerste 2 weken op school komt. U kunt het hele jaar door bekostiging van leerlingenvervoer aanvragen.

Hoe werkt het?
 • Een aanvraag voor bekostiging leerlingenvervoer kunt u digitaal indienen. Het aanvraagformulier vindt u onder ‘online aanvragen’. Om het formulier te kunnen invullen heeft u uw DigiD inlognaam en inlogcode nodig.
 • Vul het formulier volledig in, voorzien van alle benodigde bijlagen. De documenten dient u te uploaden. U kunt de documenten scannen of fotograferen. We raden aan om dit alvast te doen voordat u inlogt met DigiD. U mag de bijlagen ook per post versturen. Vermeld dan duidelijk dat het om een aanvraag leerlingenvervoer gaat.
 • Dien de aanvraag in vóór 1 juni. Het Team Leerlingenvervoer beoordeelt uw aanvraag binnen 8 weken na ontvangst. Als u de aanvraag later indient, kan het zijn dat u zelf moet zorgen dat uw kind de eerste 2 weken op school komt.
 • Indien het tijdig indienen niet mogelijk is, neem dan contact op met het team Leerlingenvervoer via telefoonnummer: 06-44275650 of e-mail leerlingenvervoernoordveluwe@elburg.nl
Schriftelijk aanvragen

Heeft u geen DigiD? Dan kunt u een mail sturen naar leerlingenvervoernoordveluwe@elburg.nl. Wij sturen u dan een formulier toe.

Hoe lang duurt het?

Is uw aanvraag compleet? Dan ontvangt u binnen acht weken een brief met de beslissing of uw kind recht heeft op een vergoeding of op aangepast vervoer. In deze brief, de beschikking, staat ook hoe u bezwaar kunt maken tegen de beslissing.

Leerlingenvervoer door ViaVé Reizen

Het leerlingenvervoer wordt georganiseerd door ViaVé Reizen. Zij zijn bereikbaar op telefoonnummer 085-8008022 of via groepsvervoer@viave.nl.

Vragen en klachten
 • Op de website van www.viave.nl/leerlingenvervoer is een apart formulier voor ouders om een klacht in te dienen: Ook kunt u uw klacht schriftelijk indienen. Uw klacht stuurt u naar het Beheerbureau van ViaVé, Antwoordnummer 272, 8070 VK Elburg. Zij handelen uw klacht af.
 • Alle vragen die betrekking hebben op het vervoer zélf kunnen gesteld worden bij ViaVé. U kunt hierbij denken aan vragen over de routes van het leerlingenvervoer, over de chauffeurs of over het tijdig ophalen en wegbrengen van uw kind. U kunt Viavé telefonisch benaderen via 085-8008022 of via email groepsvervoer@viave.nl
Een wijziging doorgeven?

Een wijziging kunt u per e-mail doorgeven aan leerlingenvervoernoordveluwe@elburg.nl.

Meer informatie

Voor meer informatie over: 
•    de status van aanvragen bekostiging leerlingenvervoer, 
•    afgegeven beschikkingen, 
•    vergoedingsmogelijkheden 

kunt u terecht bij het team leerlingenvervoer.
Ook voor algemene informatie over het beleid of als u wijzigingen voor uw kind wilt doorgeven kunt u bij dit team terecht. Het team leerlingenvervoer is bereikbaar van maandag t/m donderdag tussen 8.30 en 12.30 uur op: 06-44275650  of op het algemene telefoonnummer 0525-688 688.

Let op: In de vakantieperiode is het mogelijk dat we telefonisch minder goed bereikbaar zijn. Het verdient de voorkeur ons per e-mail te benaderen; leerlingenvervoernoordveluwe@elburg.nl.