Grafrechten verlengen, overschrijven of afstaan

Een graf op een begraafplaats huurt u voor een bepaalde termijn. U kunt kiezen voor een particulier graf of een algemeen graf.

Als eigenaar van een eigen graf kunt u:

  • de grafrechten verlengen;
  • de grafrechten overschrijven naar iemand anders;
  • afstand doen van de grafrechten.

Bij een algemeen graf kan dit niet.

Is de eigenaar van het graf overleden? Dan moet u de grafrechten overschrijven naar een familielid. Gebeurt dit niet, dan krijgt de gemeente het grafrecht.

Aanpak

U dient uw verzoek schriftelijk in.