Grafonderhoud uitbesteden aan gemeente

De gemeente zorgt voor het onderhoud van de gemeentelijke begraafplaats. Zo blijven de paden netjes en toegankelijk. De graven en de grafstenen moet u zelf onderhouden. De gemeente kan dit ook voor u doen.

Kosten

Voor het door de gemeente laten onderhouden van een gedenkteken gelden de volgende tarieven (per gedenkteken):

  • voor een periode van 10 jaar € 1.580,00
  • voor een periode van 20 jaar € 3.160,00
  • voor een periode van 30 jaar € 4.740,00

(tarieven 2024)

Aanvraag

U kunt een aanvraag indienen bij de gemeente.