Aangifte doen van overlijden

Als iemand is overleden, moet dat worden doorgegeven aan de gemeente waarin de persoon is overleden. Meestal doet de uitvaartondernemer aangifte van overlijden. Als nabestaanden kunt u dit ook zelf doen. De gemeente maakt een overlijdensakte op en registreert het overlijden in de Basisregistratie Personen (BRP). Nadat aangifte is gedaan, krijgt u toestemming voor het begraven of cremeren van de overledene.

Voorwaarden

  • Aangifte van overlijden moet plaatsvinden voor de begrafenis of crematie. U mag de overledene niet eerder dan 36 uur en niet later dan zes 6 werkdagen na overlijden begraven of cremeren.
  • Aangifte van overlijden wordt gedaan door een uitvaartondernemer of een nabestaande.

Kosten

Aangifte doen van overlijden is gratis. Een uittreksel van de overlijdensakte kost € 16,60. (tarief 2024)

Aanpak

Aangifte door uitvaartondernemer

Als uitvaartondernemer kunt u online aangifte doen van overlijden. U heeft hiervoor wel eHerkenning nodig. De betaling gaat via iDEAL.

Bent u nog niet bekend als uitvaartondernemer in de gemeente Elburg? Dan moet u zich eerst registreren via het formulier Registratie uitvaartondernemer. Wij voegen uw gegevens zo snel mogelijk toe in ons systeem, zodat u alsnog online aangifte kunt doen. U ontvangt een mail als uw gegevens zijn toegevoegd.

Registreren uitvaartondernemer

Overlijdensaangifte met eHerkenning

Aangifte door nabestaande

Nabestaanden kunnen alleen persoonlijk aangifte doen bij de gemeente. Hiervoor moet u een afspraak maken.

Als u op afspraak komt dan neemt u mee:

  • Uw geldige identiteitsbewijs.
  • De A-verklaring van overlijden, afgegeven door een arts of gemeentelijk lijkschouwer.
  • De B-envelop met de doodsoorzaakverklaring voor het Centraal Bureau voor de Statistiek.
  • Eventueel het trouwboekje om het overlijden in vast te leggen.
  • U betaalt het uittreksel van de overlijdensakte bij de aangifte.

In sommige gevallen zijn er extra documenten nodig:

  • Bij een niet-natuurlijk overlijden: een verklaring van geen bezwaar voor de begrafenis/crematie afgegeven door de officier van justitie.
  • Als een begrafenis of crematie moet worden uitgesteld: een verklaring van geen bezwaar afgegeven door arts of lijkschouwer.
  • Als de overledene zijn lichaam beschikbaar wil stellen aan de wetenschap: een verzoek van het anatomisch instituut waaraan de overledene zijn lichaam ter beschikking heeft gegeven.

Woonde de overleden persoon in een andere gemeente? U hoeft het overlijden niet zelf door te geven aan deze gemeente. Dit doet de gemeente waarin de persoon overleden is.

Begrafenis of crematie uitstellen of vervroegen

Bij begraven of cremeren na 6 werkdagen heeft u toestemming nodig van de burgemeester. Onder bepaalde omstandigheden kan uitstel worden verleend, bijvoorbeeld bij een misdrijf of wanneer er familie moet overkomen uit het buitenland. Wilt u de overledene eerder dan 36 uur na overlijden begraven of cremeren? Dan heeft u toestemming nodig van de officier van justitie en de burgemeester.

Lichaam ter beschikking stellen aan de wetenschap

Als de overledene zijn of haar lichaam ter beschikking heeft gesteld aan de wetenschap, dan is hiervoor een codicil/wilsbeschikking van de overledene nodig en het verzoek aan de burgemeester tot afgifte van het verlof tot ontleding. De toestemming wordt binnen 3 dagen afgegeven.

Overlijden in het buitenland

Als iemand in het buitenland overleden is, dan moet u aangifte van overlijden doen in de gemeente waar de overledene stond ingeschreven.
Meer informatie: overlijden in het buitenland