Aangifte doen van lijkvinding

Als na een overlijden de dag van overlijden niet vastgesteld kan worden, is er sprake van een zogenaamde lijkvinding. Als uitvaartondernemer doet u dan aangifte van lijkvinding. Na uw aangifte zal de officier van justitie aangifte doen. Dit gebeurt meestal schriftelijk.

Kosten

  • Uittreksel overlijdensakte: € 16,60
  • Internationaal uittreksel overlijdensakte: € 16,60

(tarieven 2024)

Aanvraag

Als uitvaartondernemer doet u online aangifte van lijkvinding. Bij de aangifte logt u in met eHerkenning. U heeft de volgende gegevens nodig:

  • de melding die u van de GGD heeft ontvangen over de lijkvinding;
  • BSN, naam en geboortedatum van de overledene;
  • gegevens van een contactpersoon of nabestaande van de overledene;
  • gegevens van de uitvaart, zoals datum/tijd en locatie.

Wij ontvangen de volgende documenten rechtstreeks van de officier van justitie en de arts:

  • Verklaring geen bezwaar van de officier van justitie;
  • De waarschuwing van de arts dat het om een lijkvinding gaat.

Aangifte doen van lijkvinding met eHerkenning

Melding naar andere organisaties

Verschillende organisaties, zoals de Belastingdienst, de zorgverzekeraar, de Sociale Verzekeringsbank (SVB) en het Waterschap krijgen vanuit de Basisregistratie Personen (BRP) vanzelf een melding van het overlijden. Deze organisaties willen weten wie namens de nabestaanden zaken gaat afhandelen. Zij nemen zelf contact op per brief en sturen deze vanaf een week na de uitvaart naar het adres van de overledene.

De niet-overheidsinstanties, zoals banken en alle andere verzekeringsmaatschappijen moeten door de nabestaanden zelf op de hoogte worden gebracht van het overlijden. Hiervoor gebruiken zij het uittreksel van de overlijdensakte.

Checklist bij overlijden, voor nabestaanden

Voor nabestaanden biedt de rijksoverheid een handige checklist. Wilt u hen verwijzen naar www.rijksoverheid.nl/overlijden? Hier krijgen de nabestaanden een persoonlijk overzicht, waarin zij zien wat zij moeten regelen en waar zij dit doen. Hebben zij hulp nodig bij het persoonlijk overzicht? Dan kunnen zij bellen met Informatie Rijksoverheid via telefoonnummer 1400. Zij helpen hen graag.