Aanvraag Evenementenvergunning / -melding

Voortgang: 0%.

Informatie vooraf

Voor het in behandeling nemen en beoordelen van uw aanvraag hebben wij een aantal gegevens van u nodig. In de bijlage treft u de 'Checklist  aanvraag evenementenvergunning' aan. Lees deze eerst goed door voordat u een aanvraag gaat indienen.

Checklist aanvraag evenementenvergunning