Toekomstbestendig Wonen Lening voor Vereniging van Eigenaren

Woont u in een koopappartement en wilt u als Vereniging van Eigenaren (VvE) maatregelen treffen om het complex te verduurzamen en toekomstbestendig maken? Een VvE kan nu ook tegen een aantrekkelijke rente een lening aangaan om dit mogelijk te maken. Dit geldt voor zowel kleine VvE’s (tot 8 appartementsrechten) als voor grote VvE’s (vanaf 8 appartementsrechten).

U kunt de lening digitaal aanvragen:

Toekomstbestendig Wonen Lening VvE aanvragen

Toekomstbestendige en duurzame maatregelen

Met de lening is het mogelijk om investeringen te doen voor:

 • Het plaatsen van zonnepanelen
 • Het isoleren van het complex
 • Asbestsanering
 • Het levensloopbestendig maken van het complex

Bekijk de inspiratielijst met maatregelen die in aanmerking komen voor de Toekomstbestendig Wonen Lening. De investeringen moeten altijd gecombineerd te worden met energiebesparende en/of energie opwekkende maatregelen.

Voorwaarden

Kenmerken en voorwaarden van de lening:

 • De lening wordt zakelijk verstrekt;
 • De aanvrager is een VvE;
 • De maatregelen worden getroffen in een VvE c.q. het woongebouw in de gemeente Elburg;
 • De lening wordt annuïtair verstrekt;
 • Van de lening wordt een onderhandse akte opgemaakt;
 • De lening wordt verstrekt via een bouwdepot;
 • Het rentepercentage van de lening bedraagt 1,8%. De rente staat vast gedurende de looptijd van de lening.

Voor kleine VvE’s (tot 8 appartementsrechten) geldt het volgende:

 • De looptijd van de Toekomstbestendig Wonen Lening is maximaal 240 maanden;
 • Het minimale leenbedrag is € 2.500,- per appartementsrecht en maximaal € 25.000,- per appartementsrecht.

Voor grote VvE’s (vanaf 8 appartementsrechten) geldt het volgende:

 • De looptijd van de Toekomstbestendig Wonen Lening is:
  • 180 maanden bij leenbedragen vanaf € 20.000,- tot € 500.000,-
  • 240 maanden bij leenbedragen vanaf € 500.000,- tot € 1.000.000,-
  • 300 maanden bij leenbedragen vanaf € 1.000.000,- tot € 5.000.000,-
 • Het minimaal leenbedrag is € 2.500,- per appartementsrecht met een minimum van € 20.000,- per VvE en maximaal € 50.000,- per appartementsrecht, met een maximum van € 5.000.000,- per VvE.

Belangrijk: Lees voordat u de aanvraag indient de Verordening Toekomstbestendig Wonen Lening VvE’s gemeente Elburg goed door. 

Aanvraag

Hoe vraagt u de lening aan?

 1. Dien het aanvraagformulier met de benodigde bijlagen bij ons in.
 2. Wij beoordelen binnen 8 weken of uw aanvraag voldoet aan de voorwaarden.
 3. Wanneer de aanvraag wordt toegewezen, ontvangt u een toewijzingsbrief waarmee u de lening kunt aanvragen bij het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting (SVn).
 4. SVn toetst de aanvraag. Bij een positieve beoordeling ontvangt u een offerte van SVn. U ondertekent de offerte en stuurt deze retour aan SVn. De lening gaat direct in. In geval van een negatieve beoordeling ontvangt u een afwijzing van SVn.
 5. SVn stort het leenbedrag in een bouwdepot.
 6. SVn stuurt u declaratieformulieren om over het geld te kunnen beschikken.
 7. Om facturen van de aannemer of installateur die het project uitvoeren te kunnen betalen, stuurt u deze, samen met het declaratieformulier naar ons toe. Wij toetsen deze dan aan het ingediende plan. Goedgekeurde declaratieformulieren met facturen sturen wij daarna naar SVn. Vervolgens betaalt SVn de facturen uit.