Aanvraag Toekomstbestendig Wonen Lening VvE’s

Voortgang: 0%.

Informatie vooraf

Met dit formulier vraagt u een Toekomstbestendig Wonen Lening aan. U kunt in de maatregelenlijst zien welke maatregelen in aanmerking komen voor de lening.
U kunt de voortgang van het formulier hierboven volgen. U kunt het formulier niet tussentijds opslaan. 

Bijlagen

Een complete aanvraag kunnen wij sneller behandelen. 
Let op dat u de bijlagen vooraf opslaat op uw computer. Toegestane bestandstypen: doc, docx, xsls, pdf, zip, jpg, png bmp en gif. De bijlagen mogen maximaal 10Mb groot zijn.

Bijlagen die u bij de aanvraag moet meesturen:

  • Kopie inschrijving Kamer van Koophandel.
  • Kopie van offerte(s) van te treffen maatregelen. Uit de offerte(s), begroting en kostenonderbouwing blijkt duidelijk dat de maatregelen voldoen aan de voorwaarden in de verordening.
  • Kopie van benodigde omgevingsvergunning (indien van toepassing).

Inloggen

Om verder te gaan met deze aanvraag logt u in met DigiD of eHerkenning. Houd uw inloggegevens bij de hand.