Stimuleringslening verduurzaming maatschappelijk vastgoed

Met de nieuwe Stimuleringslening financiert u als maatschappelijke organisatie energiebesparende maatregelen in en aan uw pand. Het gaat dan om een:

 • Verenigingsgebouw;
 • Sportcomplex;
 • Schoolgebouw;
 • Pand in eigendom van een non-profitorganisatie.

Voor wie is de lening?

 • Voor verenigingen en andere maatschappelijke instellingen die een gebouw beheren en/of in (gezamenlijk) eigendom hebben;
 • Voor schoolbesturen die één of meer schoolgebouwen/complexen beheren en onderhouden.

Let op: de Stimuleringslening is van toepassing op bestaande bouw.

Aanvraag Stimuleringslening

Voorwaarden

 • De Stimuleringslening kan nooit meer bedragen dan de werkelijke kosten, inclusief de financieringskosten. Het college stelt de hoogte van de Stimuleringslening vast, met een minimum van € 5.000,- en een maximum van € 100.000,- inclusief btw;
 • Het rentepercentage voor de Stimuleringslening bedraagt 1,0 % voor leningen met een looptijd van 10 jaar en 1,5 % voor leningen met een looptijd van 20 jaar;
 • De looptijd van de Stimuleringslening bedraagt 10 jaar voor leningen tot een bedrag van € 50.000,- en 20 jaar voor leningen hoger dan € 50.000,-;
 • Van de lening wordt een hypothecaire, notariële of onderhandse akte opgemaakt. De kosten hiervan zijn voor rekening van de aanvrager;
 • Een notariële of hypothecaire akte is vereist bij leenbedragen boven de € 25.000; bij leenbedragen onder de € 25.000 kan worden volstaan met een onderhandse akte;
 • De Stimuleringslening wordt annuïtair verstrekt;
 • De Stimuleringslening wordt verstrekt via een bouwdepot.

Op basis van het aanvraagformulier bekijkt de gemeente of de voorgenomen energiebesparende maatregelen in aanmerking komen voor een Stimuleringslening, een lening met rentekorting.

Als uw aanvraag wordt toegekend, ontvangt u een brief met een aanvraagformulier voor de lening bij SVn (Stichting Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten). SVn is een onafhankelijke financiële partner van de overheid en woningcorporaties. SVn toetst uw aanvraag, verstrekt de lening en betaalt de facturen van de werkzaamheden vanuit een bouwdepot.

Wilt u de werkzaamheden na indiening van de aanvraag, maar voor toekenning van de lening, (laten) uitvoeren dan doet u dat op eigen risico. Werkzaamheden die zijn uitgevoerd voordat u de aanvraag heeft gedaan komen niet voor een lening in aanmerking.    

Maatregelen

De volgende maatregelen komen in aanmerking voor de Stimuleringslening:

 • Warmtepomp;
 • Zonnepanelen;
 • Zonneboiler/zonnecollectoren;
 • Gevelisolatie;
 • Spouwmuurisolatie;
 • Dakisolatie;
 • Vloerisolatie;
 • Isolatieglas (HR++ of HR+++);
 • Isolatiekozijnen;
 • Ledverlichting binnen en buiten;
 • Microwarmtekrachtkoppeling (WKK)/HRe-ketel;
 • Douche WTW (warmteterugwinning);
 • Groen dak (alleen i.c.m. dakisolatie);
 • Andere duurzaamheidsmaatregelen die aantoonbaar bijdragen aan beperking van de energievraag:
  • vermindering van de CO2-uitstoot van het gebouw;
  • verhoging van het aandeel duurzame energiebronnen in de energievoorzieningen van het gebouw. Neem hiervoor vooraf contact op met de gemeente.

Vragen

Voor algemene vragen over de Stimuleringslening kunt u contact opnemen met het SVn, dat de lening verstrekt: www.svn.nl.

Voor vragen over specifieke voorwaarden van de verordening kunt u ook contact opnemen met de gemeente: 0525 688 688.