Aanvraag stimuleringslening

Informatie vooraf

Bij uw aanvraag moet u de volgende documenten meesturen. Zorg dat u deze heeft opgeslagen op uw computer voordat u het formulier in gaat vullen.   

  • Een kopie van de offertes die uw leningaanvraag onderbouwen 
  • Een EPA-maatwerkadvies indien aanwezig óf als de werkelijke kosten meer bedragen dan € 7.500,- (met uitzondering van een aanvraag voor zonnepanelen)