Wijkavond maart 2022: terugblik en presentaties informatiesessies

Het verduurzamen van de gemeente Elburg doen we per gebied en Oostendorp is één van de eerste gebieden waar de gemeente samen met bewoners aan de slag gaat. Om de bewoners bij te praten over wat we tot nu toe hebben gedaan en van meer informatie te voorzien, is er op 31 maart 2022 een wijkavond georganiseerd in het buurtgebouw Oostendorp. Tijdens de drukbezochte wijkavond kwam er naar voren dat duurzaamheid volop in de belangstelling staat!

Grote belangstelling voor wijkavond en informatiesessies

Alle bezoekers van de wijkavond werden welkom geheten door wethouder Arjan Klein. Vervolgens werden er presentaties gegeven over verschillende onderwerpen, zoals het verduurzamen van de woning, de (on)mogelijkheden van waterstof, aardgasvrij wonen en energiebesparing. Zo is bijvoorbeeld verteld hoe je stap voor stap van het aardgas af kan, maar ook al direct kunt beginnen met energie besparen. Daarnaast waren er buurtbewoners van de koplopersgroep die ervaringen deelden met het overstappen naar een elektrische warmtepomp. Tijdens de avond werd duidelijk dat een behoorlijk aantal wijkbewoners ook overwegen om deze overstap te maken.

Presentaties

Hieronder zijn de presentaties te vinden die op de wijkavond zijn gegeven:

  • Bekijk de presentatie (pdf, 612,kb) van de gemeente Elburg over de stappen die tot nu toe zijn gezet en het programma van de wijkavond.
  • Bekijk de presentatie (pdf, 1Mb) van het duurzaamheidsloket VeluweDuurzaam over de resultaten van de wijkenquête en de rol van klankbordgroep.
  • Bekijk de presentatie (pdf, 2 Mb) van het duurzaamheidsloket VeluweDuurzaam met tips om vandaag al te beginnen en direct te besparen: wanneer is mijn huis goed voorbereid op aardgasvrij wonen? Hoe pak ik dat aan? Hoe betaal ik dat? Zijn er subsidies?
  • Bekijk de presentatie (pdf, 1 Mb) van adviesbureau WarmteTransitieMakers over de aanpak en voortgang van de koplopers aardgasvrij wonen.
  • Bekijk de presentatie (pdf, 1 Mb) van adviesbureau WarmteTransitieMakers met extra informatie over energiemaatregelen ten behoeve van de overgang naar aardgasvrij wonen. Wat moet er gebeuren, wat kost het en wat levert het op?
  • Verder zijn hier de flyers te raadplegen met een overzicht van oplossingen en maatregelen om woningen in Oostendorp aardgasvrij te maken, specifiek voor een hoekwoning (pdf, 1 Mb) en tussenwoning (pdf, 1 Mb) uit de jaren ’90 en een hoekwoning (pdf, 1 Mb) en tussenwoning (pdf, 1 Mb) na 2000.
  • Bekijk de presentatie (pdf, 960 kb) van netbeheerder Liander over de (on)mogelijkheden van waterstof en van het energienetwerk.