Omgevingsvergunning

Wilt u bouwen, verbouwen of op een andere manier iets aan uw omgeving veranderen? Dan kan het zijn dat u daarvoor een vergunning nodig heeft.

Snel weten of u een vergunning nodig hebt of melding moet doen? Doe dan eerst de vergunningcheck via het Omgevingsloket.

Doe de vergunningscheck

Blijkt uit de vergunningcheck dat u een vergunning nodig heeft? Dan heeft u de volgende mogelijkheden:

Plan indienen aan de intaketafel

U heeft een vergunning nodig en uw plan past niet binnen het omgevingsplan. U wilt toch weten of uw plan wenselijk is? Leg dan uw plan voor op de intaketafel.

We kijken dan met verschillende medewerkers of het initiatief gewenst is. Vaak is na de behandeling op de Intaketafel al duidelijk of uw initiatief een ‘ja’, ‘mits’ of een ‘nee’ krijgt. Zo weet u meteen of de gemeente uw plan wenselijk vindt. U betaalt niets voor de Intaketafel.

U wilt bijvoorbeeld in een winkelpand woonappartementen maken of u heeft samen met uw buren een plan voor een speeltuin. Dit soort (bouw)plannen noemen we in de Omgevingswet initiatieven.

Initiatief indienen

Binnen 4 weken ontvangt u van ons een reactie. De uitkomst van de intaketafel is geen besluit waartegen u in bezwaar of beroep kunt gaan. Ook geeft de uitkomst van de intaketafel geen rechten en plichten in het vervolgtraject. Het gaat om een eerste beoordeling van uw initiatief en niet om een aanvraag van bijvoorbeeld een omgevingsvergunning.

In de vakantieperiode is er vanaf 15 juli tot 26 augustus geen intaketafel.

Wilt u verder met uw initiatief? Dan stellen we een voorovereenkomst op met daarin een berekening van de kosten. Wel zo duidelijk! Dit is het omgevingstafelproces, hierover wordt u geïnformeerd.

Heeft u een algemene informatievraag over uw idee of plan? Vul dan het formulier Informatievraag in.

Een omgevingsvergunning aanvragen

Komt uit de vergunningcheck dat u een vergunning nodig heeft? Dan kunt u deze aanvragen via het Omgevingsloket.

Aanvragen Omgevingsvergunning

Wilt u eerst weten of uw plan past binnen de omgevingsplanregels? Deze kunt u lezen op het Omgevingsloket.

De behandeltermijn van het aanvragen van een omgevingsvergunning is maximaal 8 weken. Voor ingewikkelde aanvragen is de behandeltermijn maximaal 6 maanden. Beide behandeltermijnen kunnen wij één keer verlengen met 6 weken. Nadat wij uw aanvraag hebben ontvangen, krijgt u schriftelijk bericht over de termijn.

Kosten

De behandeling van uw idee aan de intaketafel is gratis. Hierna kunnen er wel kosten optreden (omgevingstafelproces) zoals de aanvraag van een omgevingsvergunning. De kosten voor een omgevingsvergunning zijn afhankelijk van de activiteiten waarvoor u een vergunning aanvraagt. In de tarieventabel bij de legesverordening 2024 kunt u de kosten voor uw aanvraag vinden.

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u een afspraak maken. Samen met een medewerker bekijkt u welke wettelijke regels voor uw plan gelden. De informatie die u krijgt is geen definitieve beoordeling van uw plan. Heeft u technisch advies of gedetailleerde informatie nodig? Dan raden wij u aan dit aan een expert te vragen zoals een architect.