Monument slopen

Als u een monument wilt slopen moet u meestal een omgevingsvergunning aanvragen. 

U hebt vergunning nodig als:

  • u een gemeentelijk monument geheel of gedeeltelijk wilt slopen
  • u een gebouw binnen een beschermd stads- of dorpsgezicht wilt slopen
  • al in het bestemmingsplan staat u dat u een omgevingsvergunning nodig hebt 

Op het Omgevingsloket online kunt u een vergunningscheck doen.

Vergunningcheck

Moet u een vergunning aanvragen voor uw werkzaamheden? Dit doet u via het:

Omgevingsloket Online

Kosten

De kosten voor een omgevingsvergunning zijn afhankelijk van de activiteiten waarvoor u een vergunning aanvraagt. In de tarieventabel bij de legesverordening 2024 kunt u de kosten voor uw aanvraag vinden.

Bijzonderheden

Soms moet u eerst een ontheffing bij de provincie aanvragen. Die is nodig als de sloop slecht is voor beschermde planten- en diersoorten zoals vleermuizen die verborgen zitten in spouwmuren. Kijk voor meer informatie op de website www.gelderland.nl.

Termijn

De gemeente beslist bij een reguliere procedure binnen 8 weken over uw aanvraag. Bij een eventuele uitgebreide procedure is dat 26 weken. Deze termijnen kunnen wij met 6 weken verlengen.

Aanpak

Bij uw aanvraagformulier omgevingsvergunning heeft u ook nodig:

  • een bouwhistorisch onderzoeksrapport (met waardestelling)
  • foto’s
  • een situatieschets
  • een korte beschrijving van het te slopen gebouw