Verordeningen

In de verordeningen staan algemeen verbindende voorschriften die gelden voor alle inwoners, bedrijven en instellingen in de gemeente Elburg. De geldende regelgeving vindt u op de landelijke website www.overheid.nl.

Lokale wetten en regels op overheid.nl

Wat u moet weten

  • Een verordening is een wet die geldt voor iedereen binnen de gemeente.
  • In een beleidsregel staat hoe het college van B&W zijn bevoegdheden uitvoert. Een beleidsregel is geen wet maar een richtlijn waaraan het college zich moet houden.
  • De gemeenteraad stelt verordeningen vast en het college van B&W stelt beleidsregels vast.

Gemeenteblad

De gemeente Elburg maakt verordeningen officieel bekend via www.officielebekendmakingen.nl. U kunt de bekendmakingen opzoeken op overheid.nl.

Gemeenteblad op overheid.nl

Attenderingsservice bekendmakingen

U kunt zich abonneren op de attenderingsservice. Hierdoor blijft u op de hoogte van de bekendmakingen uit uw omgeving.

Via overheid.nl kunt u zich met uw postcode en huisnummer abonneren op de gratis attenderingsservice. U krijgt dan de bekendmakingen uit uw directe omgeving toegestuurd via de mail. U bepaalt zelf de straal van het zoekgebied. Er is ook een optie om de bekendmakingen uit de hele gemeente Elburg toegestuurd te krijgen.

Aanvraag Attenderingsservive op overheid.nl