Lokale wet- en regelgeving

 • Verordeningen

  In de verordeningen staan algemeen verbindende voorschriften die gelden voor alle inwoners, bedrijven en instellingen in de gemeente Elburg.

 • Beleidsregels

  De gemeente Elburg maakt beleidsregels officieel bekend via overheid.nl.

 • Berichten over uw buurt

  Op de website van overheid.nl vindt u berichten over uw buurt. Verschillende besluiten, zoals vergunningen, bouwplannen en plaatselijke regelgeving, kunnen van invloed zijn op uw woonomgeving.

 • Omgevingswet

  De Omgevingswet gaat over de ruimte waarin we wonen, werken en ontspannen: de fysieke leefomgeving. Deze nieuwe wet voegt 26 wetten samen en bundelt ook de regels voor veel van wat u buiten ziet, ruikt en hoort: de Omgevingswet.

 • Overige regelingen en visies

 • Begroting en verantwoording