Toepassing van het addendum woonvisie 2020-2025

Het uitgangspunt is dat we geen bestaande contractuele afspraken van woningbouwprojecten openbreken om het aandeel betaalbaar te verhogen. Dit omdat hierdoor extra vertraging in de bouw zou kunnen ontstaan. Hiermee zouden we het doel van het nieuwe woonbeleid voorbij gaan. Wel worden in projecten waar al afspraken over zijn, de mogelijkheden benut om het aandeel betaalbaar te verhogen. 

Onder bestaande, contractuele afspraken verstaan we:

 • Anterieure overeenkomsten
 • Onherroepelijk bestemmingsplannen
 • Vastgestelde ontwerpbestemmingsplannen

Voor de toepassing van het oude en nieuwe woonbeleid hanteren wij de volgende regels:

 1. Het addendum is op 17 april 2023 in werking getreden.
 2. Op woningbouwprojecten waar bestaande, contractuele afspraken over zijn gemaakt, is het oude woonbeleid van toepassing (woonvisie 2020-2025).
 3. Op alle woningbouwprojecten waar geen bestaande, contractuele afspraken over zijn gemaakt, is het nieuwe woonbeleid van toepassing (addendum op de woonvisie 2020-2025 en woondeal Noord Veluwe).
 4. Voor de volgende projecten zal het college van Burgemeester en Wethouders van Gemeente Elburg een maatwerk oplossing opstellen in samenwerking met de ontwikkelaars:
  a) Kruisweg
  b) Hokseberg Fase 2
  c) Horstkamp
  d) Vrijheidsstraat 20