Twee jaar wethouder

Bertus Jeensma portretfotoHet is twee jaar geleden dat ik door de burgemeester ben beëdigd als wethouder. Nu ben ik zover dat ik durf te zeggen trots en blij te zijn dat ik deze functie mag bekleden. Dit komt vooral door de gesprekken die ik heb met inwoners, verenigingen en organisaties. Doordat ik wat voor hen kan doen is het beroep wethouder leuk en boeiend.

Na twee jaar is het tijd om de balans op te maken en vooruit te kijken. Zeker in tijden van verdriet en onzekerheid is het soms niet te begrijpen dat de wereld gewoon doordraait. Dan is het waardevol om te ervaren dat er mensen zijn die dicht bij je staan. En die je op dat soort momenten door lastige periodes heen helpen. Die mensen gun ik iedereen! En zo wil ik het ook doen: middenin de samenleving staan en helpen waar dat kan en moet.

Nu terug naar de werkelijkheid van alle dag! Ik zie dat we in de afgelopen periode mooie ontwikkelingen hebben gemaakt. Bijvoorbeeld binnen cultuur, met de komst van het Centrum voor Cultuur. We hebben het sportbeleid vastgesteld. Ook zetten we stevige stappen bij de onderwerpen openheid van de gemeente en de dienstverlening. Maar we zijn nog niet op het punt waar we willen zijn. Daarom kijken we vooral vooruit.

De komende twee jaren kunt u nog veel mooie dingen van onze gemeente verwachten. Zo staan inclusiviteit en participatie hoog op onze agenda. Toerisme en recreatie krijgen een stevige impuls. Ook al ervaren inwoners onze dienstverlening als goed, we werken eraan om deze nog beter te maken. Ik zet mij hier graag voor in, SAMEN met u als inwoners van onze mooie gemeente.

Ik kan zoals gezegd terugkijken op twee mooie jaren, maar wil vooral vooruitkijken. Ik blijf graag met u in gesprek. Met alle inwoners, vereni-gingen en organisaties om samen onze gemeente de komende jaren nog mooier te maken. Heeft u ideeën of suggesties? Spreek mij dan aan!

Bertus Jeensma, wethouder