Inwonerparticipatie

Bertus Jeensma mei 2022 (1)Bij het nadenken over deze periodieke column loop ik tegen het volgende aan. Het is lastiger om een onderwerp te vinden dan de column uiteindelijk te schrijven. Dat zit zo: ik wil graag een actueel onderwerp uit mijn portefeuille voor het voetlicht brengen. Maar als er veel onderwerpen tegelijkertijd spelen blijkt het lastig te zijn er één uit te lichten.

Ik zal wat voorbeelden noemen. Allereerst hebben we het nieuwe sportbeleid waarbij de sportverenigingen betrokken zijn. Dan is er het diversiteitsbeleid waarbij we de hele samenleving bevragen. Een ander onderwerp betreft het beleid Vitale Vakantieparken. Daarin hebben toerisme en recreatie een belangrijke plek. Zo kan ik nog wel even doorgaan. Gelukkig is het al schrijvende voor mij duidelijk waar deze column over moet gaan: inwonerparticipatie.

Inwonerparticipatie vinden we terug in alle hierboven genoemde ontwikkelingen. Op dit moment werken we aan een verordening over inwonerparticipatie. Daarin leggen we met elkaar vast hoe we om willen gaan met het betrekken van onze inwoner. Het gaat daarbij niet alleen over de manier waarop we met elkaar communiceren en elkaar informeren. We leggen hierin ook vast wat we van elkaar mogen verwachten in het participatietraject. Soms kan dat zijn dat er vooral informatie gedeeld moet worden. Soms vragen we concrete inspraak en ideeën van de inwoner.

En, hoe mooi is het wanneer inwoners zelf met een gedragen maatschappelijk initiatief komen? En dat de gemeente dit dan kan ondersteunen of faciliteren? In onze begroting voor de jaren 2024 en 2025 hebben we hiervoor het nodige geld gereserveerd. Ik hoop dan ook dat onze inwoners hiervan gebruik gaan maken. Uit een in het voorjaar gehouden enquête blijkt dat inwoners in ieder geval belangstelling hebben voor de onderwerpen veiligheid, verkeer en natuur. We maken bij het opstellen van de verordening inwonerparticipatie dankbaar gebruik van uw inbreng, van de enquête.

Ik hoop dat we in deze collegeperiode (2022-2026) een stevige impuls kunnen geven aan de inwonerparticipatie en dat u als inwoner de handschoen oppakt samen om met ons een aantal mooie initiatieven van de grond te krijgen.

Bertus Jeensma, wethouder