WOZ-beschikking (Wet waardering onroerende zaken)

Eigenaren van een woning, pand of perceel krijgen een WOZ-beschikking toegestuurd. In deze beschikking staat de waarde van uw pand of uw stuk grond. WOZ staat voor waardering onroerende zaken. De WOZ-waarde wordt gebruikt om de waterschapsbelasting, onroerendezaakbelasting en het eigenwoningforfait te berekenen.

Ook huurders krijgen een WOZ-beschikking. De hoogte van de WOZ-waarde heeft namelijk invloed op de hoogte van de huurprijs.

De waarde van uw huis of stuk grond kan veranderen. Bijvoorbeeld door een verbouwing of door afbraak. Wilt u weten hoe wij de WOZ-waardering vasttstellen Vraag dan een taxatieverslag aan.

Wanneer er veranderingen aan de woning plaatsvinden hebben deze pas gevolgen voor de volgende waardering.

Voorwaarden

 • De WOZ-waarde geldt voor 1 belastingjaar.
 • De WOZ-beschikking ontvangt u aan het begin van elk jaar.
 • De gemeente stelt de WOZ-waarde elk jaar opnieuw vast.

Kosten

Het aanvragen van een taxatieverslag is gratis.

Aanvraag

Vraag hier uw WOZ-waarde op.

Aanpak

Met een taxatieverslag kunt u zien hoe de gemeente aan de WOZ-waarde van uw pand komt. U kunt het taxatieverslag alleen opvragen als u de eigenaar of gebruiker bent.

In een taxatieverslag staat onder andere:

 • de WOZ-waarde van uw huis of bedrijfspand
 • de kadastrale gegevens
 • informatie die belangrijk is voor de waarde, zoals:
  • het soort huis of bedrijf
  • bijgebouwen
  • bouwjaar
  • grootte van de kavel en het object
  • de staat van het onderhoud
 • informatie over vergelijkbare panden (bij woningen staan verkoopprijzen en WOZ-waarden van vergelijkbare woningen. Bij gebouwen als kantoren, kerken en scholen staat onder andere de huurwaarde vermeld)