Haven- en kadegelden

Bent u schipper, reder, eigenaar of heeft u een vaartuig gecharterd? Dan moet u haven- en kadegeld betalen. Ook wanneer u als vertegenwoordiger optreedt kunt u belastingplichtig zijn.

De gemeente heft het haven- en kadegeld voor:

  • het gebruik van de gemeentelijke haven
  • gebruik kade,
  • gbruik sanitaire gebouwen e.d.

Kosten

Het haven- en kadegeld wordt berekend naar de tarieven zoals deze opgenomen zijn in de tarieventabel behorend bij de verordening haven- en kadegelden 2024.

Bezwaar & beroep

Als u het met de aanslag haven- en kadegelden niet eens bent kunt u hiertegen bezwaar indienen. Bezwaar maken doet u binnen zes weken na dagtekening van het aanslagbiljet. U richt uw bezwaar aan de heffingsambtenaar van de gemeente Elburg, Postbus 70, 8080 AB Elburg. Het indienen van een bezwaarschrift houdt niet in dat daarmee automatisch uitstel van betaling wordt verleend.

U kunt een kopie van uw aanslag gemeentelijke belastingen aanvragen bij de gemeente.