Kopie van de aanslag gemeentebelastingen aanvragen

Gemeentelijke belastingen zijn bijvoorbeeld rioolheffing, afvalstoffenheffing en de onroerendezaakbelasting (ozb). Hiervoor krijgt u een aanslag van de gemeente. U kunt een kopie van de aanslag aanvragen.

Aanvraag kopie gemeentebelasting

Termijn

De gemeente neemt de aanvraag na binnenkomst binnen 3 werkdagen in behandeling. Als u de kopie via DigiD aanvraagt krijgt u een bevestiging via email. Als u de kopie telefonisch of via de de mail aanvraagt krijgt u geen bevestiging.